Ανθρώπινο Δυναμικό

A

- Παθολόγος - Γαστρεντερολόγος

B

Γ

- Κυτταρολόγος

Δ

- Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

Ζ

K

- Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Λ

- Παθολόγος
- MD, Πανεπιστημιακός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

M

- Eιδικός Παθολόγος
- Γαστρεντερολόγος

N

Π

- Πνευμονολόγος

P

- MD, MSc, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σ

- Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης
- Παθολόγος - Ογκολόγος

T

- MD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

X