Εκπαίδευση & Έρευνα

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των φοιτητών Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τις ημερομηνίες εξετάσεων, προφορικών και γραπτών, τις καινοτόμους εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών 3ου έτους Ιατρικής και το πρόγραμμα εθελοντικής παρακολούθησης δραστηριοτήτων της Κλινικής για φοιτητές 1ου έτους Ιατρικής. Βρείτε επίσης πληροφορίες για τα συνέδρια που οργανώνονται με ευθύνη της Κλινικής ή των τμημάτων της.

Επικαιρότητα

11/05/2020
Την Τετάρτη 13 Μαίου 14:00 – 16:00 θα γίνει web-class για το κατ΄επιλογήν μάθημα «Ογκολογία» με τη συμμετοχή του Καθηγητή Κ. Ν. Συρίγου και εκπαιδευτών του μαθήματος. Θα γίνει συζήτηση επί της ύλης του μαθήματος, θα απαντηθούν απορίες και θα δοθούν οδηγίες για τις εξετάσεις. Για να συνδεθείτε...
11/05/2020
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα»“Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research”Το ΠΜΣ...