Κόκκοτου Ελένη

Όνομα: 
Κόκκοτου Ελένη
Ειδικότητα: 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Προσωπικό στο: 
Ογκολογική Ημερήσια Νοσηλεία
Ιδιότητα: 
Επιστημονική συνεργάτης στην Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου NoviSad, Serbia - Montenegro, με βαθμό Λίαν Καλώς και υπηρέτησε ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Κροκεών Λακωνίας το χρονικό διάστημα 2007- 2008. Από το 2009 έως το 2011 εργάστηκε ως συντονιστής ιατρός στους SOS ιατρούς. Από τον Αύγουστο 2011  έως τον Μάιο 2016 εργάστηκε ως ειδικευόμενη Πνευμονολογίας στην 4η Πνευμονολογική Κλινική του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Α΄ Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας τον Ιούνιο 2016. Από τον Ιούνιο 2016 έως τον Ιανουάριο 2017 εργάστηκε ως πνευμονολόγος στην 4η Πνευμονολογική κλινική. Το 2017 απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» με βαθμό Λίαν Καλώς. Από το Νοέμβριο 2017 έως τον  Ιούνιο 2019 εργάστηκε ως πνευμονολόγος στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο «Υγεία». Από τον Ιανουάριο 2017 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στην Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτικό πνευμονολογικό ιατρείο στο Νέο Φάληρο. Είναι μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε), της European Respiratory Society (E.R.S), της International Association for the Study of Lung Cancer (I.A.S.L.C.) και της European Society of Medical Oncology (ESMO). Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα συνεδρίων με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις.