Κόκκοτου Ελένη

Όνομα: 
Κόκκοτου Ελένη
Ειδικότητα: 
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος
Ιδιότητα: 
Επιστημονική συνεργάτης στην Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Η Κόκκοτου Ελένη αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Novi Sad, Serbia - Montenegro, με βαθμό 8.21/10 και υπηρέτησε ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Κροκεών Λακωνίας το χρονικό διάστημα 2007- 2008. Από το 2009-2011 εργάστηκε ως συντονιστής ιατρός στους SOS ιατρούς. Από τον 8/2011 – 5/2016 εργάστηκε ως ειδικευόμενη Πνευμονολογίας στην 4η Πνευμονολογική Κλινική του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας τον 6/2016. Από τον 6/2016 – 1/2017 εργάστηκε ως Πνευμονολόγος στην 4η Πνευμονολογική κλινική. Το 2017 απέκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» με βαθμό άριστα. Από τον 1/2017 εργάζεται ως επιστημονική συνεργάτης στην Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και ταυτόχρονα διατηρεί ιδιωτικό πνευμονολογικό ιατρείο στο Νέο Φάληρο. Είναι μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (Ε.Π.Ε), της European Respiratory Society (E.R.S) και της International Association for the Study of Lung Cancer (I.A.S.L.C.). Έχει λάβει μέρος σε πληθώρα συνεδρίων με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.