Περιγραφή

Το ιατρικό και εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει ποικίλες και πρωτοποριακές δραστηριότητες. Ως προς τον ιατρικό και νοσηλευτικό τομέα, εκτός των κλασικών θαλάμων νοσηλείας,  μεγάλο αριθμό ασθενών εξυπηρετούν καθημερινά η Ογκολογική και η Αιματολογική Μονάδα, αμφότερες ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας. Με τον ίδιο τρόπο, εξυπηρετώντας μάλιστα το σύνολο των Κλινικών του Νοσοκομείου, λειτουργεί το τμήμα ενδοσκοπήσεων της Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Κλινικής. Παράλληλα έχει οργανωθεί ένας μεγάλος αριθμός εξωτερικών ιατρείων με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, πέραν της Εσωτερικής Παθολογίας, στα πλαίσια ανανέωσης της δομής της Κλινικής με βάση το πολυδύναμο (multidisciplinary) πρότυπο.

Έτσι, εκτός του κλασικού Παθολογικού εξωτερικού ιατρείου, λειτουργούν τα ακόλουθα εξωτερικά και Πανεπιστημιακά διατομεακά ιατρεία: Αιματολογικό, Γαστρεντερολογικό, Ενδοκρινολογικό-Διαβητολογικό, Νεφρολογικό, Ογκολογικό, Υπέρτασης, Αγγειολογικό, Ρευματολογικό, Λοιμώξεων, Ψυχιατρικό και Ψυχο-ογκολογικό, Υποστηρικτικής Θεραπείας και Πόνου, Διακοπής Καπνίσματος, Καρκίνου Πνεύμονα, Νευροενδοκρινών Όγκων, Διατροφής και Μεταβολισμού.

Από διδακτικής πλευράς, κάθε χρόνο εκπονείται και εφαρμόζεται ένα λεπτομερές πρόγραμμα τόσο με θεωρητικό όσο και με πρακτικό περιεχόμενο, στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών του 3ου, 4ου και 6ου έτους της Ιατρικής σχολής αλλά και της Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής σχολής του ΕΚΠΑ. Η ΓΠΠ πρωτοπορώντας στην εκπαίδευση των φοιτητών διαχρονικά παρακινεί φοιτητές προκλινικών ετών της Ιατρικής να βιώσουν την κλινική σημασία και εφαρμογή όσων παράλληλα διδάσκονται στο αμφιθεατρο. Υπο αυτή την εννοια, οι φοιτητες μπορουν να επισκέπτονται την Κλινική σε εθελοντική βάση  στα πλαίσια ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εξοικείωσής τους με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα της νοσοκομειακής Ιατρικής.

Πέραν των φοιτητών, μείζονος σημασίας έργο συνιστά η συνεχής εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στο θεωρητικό τομέα η διδασκαλία γίνεται με βάση ένα πλήρως ανασχεδιασμένο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μείζονες ενότητες της Παθολογίας και στη διάρκεια του οποίου, εκτός του δυναμικού της Κλινικής, διδάσκουν και εξέχοντες προσκεκλημένοι ομιλητές. Στο πρακτικό μέρος, μέσω των καθημερινών εκπαιδευτικών επισκέψεων και της εναλλαγής των υπεύθυνων ειδικών ανά ολιγομελή ομάδα ειδικευομένων, παρέχονται αφενός η δυνατότητα απόκτησης κλινικής εμπειρίας και καλλιέργειας της απαραίτητης αναλυτικής αλλά και συνδυαστικής ιατρικής σκέψης, και αφετέρου οι ευκαιρίες εκμάθησης ποικίλων επεμβατικών ή διαγνωστικών ιατρικών πράξεων, η απόκτηση εμπειρίας στα εξωτερικά ιατρεία και τα διάφορα τμήματα της Κλινικής και η εξοικείωση με την πολυδύναμη προσέγγιση του ασθενούς στα πλαίσια της συνεργασίας των ιατρικών ειδικοτήτων, με στόχο το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ενθαρρύνεται επίσης ιδιαίτερα οποιαδήποτε πρωτοβουλία σε ερευνητικό επίπεδο και παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης σημαντικών ιατρικών συνεδρίων.

Από το 2016 οι φοιτητές (και όχι μόνο) έχουν στη διάθεσή τους εκτός των κλασικών και ένα νέο σύγγραμμα Κλινικών Ασκήσεων στην Παθολογία, έργο των ειδικευμένων ιατρών της Κλινικής και εκλεκτών συνεργατών, με σύγχρονη διδακτική δομή και ευρεία κλινική χρησιμότητα.

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής εκπαίδευσης, η Κλινική είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του διετούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Master) με γνωστικό αντικείμενο «Καρκίνος Πνεύμονα» και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συνεδρίου «Ημέρες Παθολογίας» που γίνεται κάθε χρόνο συνεχώς εδώ και 26 χρόνια και αποτελεί ευκαιρία εμπέδωσης και ανανέωσης γνώσεων σε μείζονα θέματα της Εσωτερικής Παθολογίας, αλλά και πεδίο ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας καταξιωμένων επιστημόνων. Πολλά ακόμη συνέδρια διοργανώνονται από τα επιμέρους τμήματα της Κλινικής (Ογκολογικό, Αιματολογικό, Γαστρεντερολογικό κ.ά.) με σκοπό την ενημέρωση από τους πλέον καταξιωμένους παγκοσμίως ειδικούς για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ερευνητικό και θεραπευτικό επίπεδο.

Στον τομέα της έρευνας η Κλινική έχει να επιδείξει πολυετές και πολυδιάστατο έργο, με αιχμή του δόρατος το Τμήμα Κλινικών Μελετών που δραστηριοποιείται στην Ογκολογική Μονάδα και έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Μεγάλος αριθμός μελετών και διατριβών εκπονείται επίσης τόσο στο κάθε τμήμα της Κλινικής, αυτόνομα, όσο και διατμηματικά. Κάθε ιδέα είναι ευπρόσδεκτη και εξετάζεται η εφαρμογή της, ανεξαρτήτως αν προέρχεται από φοιτητή, ειδικευόμενο ή ειδικό.

Σκοπός της Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής είναι η άσκηση της Ιατρικής σε όλα της τα επίπεδα (διαγνωστικό, θεραπευτικό, νοσηλευτκό, ανθρωπιστικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό) με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε σχέση με τις τρέχουσες δυνατότητες και εξελίξεις, αλλά και η διαρκής «ανησυχία» και ανανέωση και όχι η αποτελμάτωση σε παρωχημένα σχήματα προς χάριν της συνήθειας ή της ευκολίας. Σκοπός της είναι τέλος οι νέοι Ιατροί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους παλαιότερους, μαθαίνοντας να εξελίσσονται συνεχώς προς όφελος των ασθενών και της Επιστήμης.