Ιατρείο Διατροφής & Μεταβολισμού

Περιγραφή: 

Η διατροφική υποστήριξη του χρονίως πάσχοντος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, δεδομένων των αλλαγών που παρατηρούνται ήδη από τη στιγμή της διάγνωσης αλλά και κατά τη διάρκεια της επερχόμενης θεραπείας. Οι μεταβολικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα φαίνεται πως επηρεάζουν τη λήψη τροφής αναγκάζοντας το σώμα να αξιοποιεί πλέον τα θρεπτικά συστατικά με διαφορετικό τρόπο. Πολλές ενδοκρινολογικές, μεταβολικές αιματολογικές ή άλλες παθήσεις μεταβάλλουν τον μεταβολισμό του ατόμου με αποτέλεσμα την παθολογική απώλεια ή αύξηση του Σωματικού Βάρους.

Ειδικότερα για τους ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα, τόσο η ίδια η νόσος όσο και η εκάστοτε θεραπεία στην οποία υποβάλλεται ο ασθενής (χειρουργείο, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία) φαίνεται πως επηρεάζουν τη γεύση, την οσμή αλλά και την όρεξη του για κατανάλωση τροφής, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται η ικανότητα του οργανισμού να καταναλώνει την απαιτούμενη ποσότητα φαγητού ή/και να απορροφά τα απαραίτητα για εκείνον θρεπτικά συστατικά. Επιπρόσθετα, πιθανές παρενέργειες της θεραπείας όπως ξηροστομία, δυσκολία στην κατάποση, ναυτία, έμετος, διάρροια, δυσκοιλιότητα ή ακόμη και πόνος φαίνεται πως επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την πρόσληψη τροφής ενισχύοντας έτσι την πιθανότητα εμφάνιση υποθρεψίας αλλά και την απώλεια βάρους.

Οι διατροφικές ανάγκες των ογκολογικών ασθενών διαφέρουν από άτομο σε άτομο, είναι ωστόσο έκδηλη η ανάγκη της έγκαιρης και αποτελεσματικής διατροφικής υποστήριξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής θρέψη του κάθε ασθενούς, γεγονός που θα συμβάλλει στη διατήρηση των δυνάμεων του οργανισμού, στη διατήρηση του σωματικού βάρους αλλά και τη συντήρηση των αποθεμάτων  του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά, ενισχύοντας παράλληλα την αντοχή του στις παρενέργειες της εκάστοτε θεραπείας.

Με γνώμονα τα παραπάνω, το Εξωτερικό Διατομεακό Ιατρείο Διατροφής και Μεταβολισμού έχει τις παρακάτω δραστηριότητες:

  • Διατροφική αξιολόγηση και εκτίμηση της κατάστασης θρέψης όλων των χρονίως πασχόντων ασθενών πριν την έναρξη της θεραπείας τους.
  • Διατροφική συμβουλευτική και υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους.
  • Αντιμετώπιση παρενεργειών της θεραπείας που σχετίζονται άμεσα με τη λήψη τροφής, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία κλπ
  • Εκπαίδευση των συνοδών και των φροντιστών των ογκολογικών ασθενών σε θέματα που αφορούν τη διατροφή τους
  • Τακτική παρακολούθηση των ογκολογικών ασθενών μετά το πέρας της αντινεοπλασματικής θεραπείας
  • Διαμόρφωση εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για μη νοσηλευόμενους ασθενείς.
  • Διατροφική υποστήριξη από το στόμα ή παρεντερικά στο σπίτι