Ιστορία

Το 1902, στις 22 Μαϊου, υπογράφηκε από τη Σοφία Σλήμαν και άλλες δραστήριες κυρίες της εποχής η ιδρυτική πράξη του συλλόγου κυριών «η Σωτηρία», γεγονός που αποτέλεσε την απαρχή της λειτουργίας του πρώτου ελληνικού λαϊκού σανατορίου στο Γουδί.

Στις πολλές και ζοφερές δεκαετίες που ακολούθησαν, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και με πενιχρά υποστηρικτικά μέσα, το ίδρυμα σταδιακά μεταμορφώθηκε, από χώρος απομόνωσης, απέλπιδων ιατρικών αγώνων και αναμονής του αναπόφευκτου τέλους των νοσούντων από φυματίωση, σε Αντιφυματικό αρχικά και στη συνέχεια σε Γενικό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα σήμερα να φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό Κλινικών, διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων.

Η Γ’ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών άρχισε να λειτουργεί στο χώρο του Νοσοκομείου το 1990 με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α3β/19143). Ιδρυτής αλλά και πρώτος Διευθυντής της, υπήρξε ο αείμνηστος Καθηγητής Γεώργιος Ι. Αραπάκης. Χάρη σ’ εκείνον, αλλά και χάρη στην προσπάθεια των μετέπειτα Διευθυντών Καθηγητών Θ. Μουντοκαλάκη, Α. Αχείμαστου και Ε. Διαμάντη-Κανδαράκη όπως και του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού της Κλινικής, εδραιώθηκε ένα πολύπλευρο, διαρκώς εξελισσόμενο και ευρέως αναγνωρισμένο ιατρικό, νοσηλευτικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο, ασκούμενο αδιαλείπτως εδώ και 30 χρόνια.