Διαβητολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο ιατρείου: 
1535
Εξωτερικά Ιατρεία: 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10:00-14:00 (τηλ: 1535)
Περιγραφή: 

Το Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο της Γ΄ΠΠ Κλινικής παρακολουθεί εξωτερικούς ασθενείς, ασθενείς νοσηλευόμενους στην Γ΄ΠΠ Κλινική, αλλά καλύπτει ενδοκρινολογικά και όλες τις Κλινικές του ΓΝΑ «Η Σωτηρία», καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο Τμήμα, Μονάδα ή Ιατρείο στο Νοσοκομείο. Λειτουργεί στον 1ο όροφο του κτηρίου ‘Μέγα Λαϊκόν’ (τέλος κόκκινης γραμμής) στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους του ιατρείου Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού και Σακχαρώδους Διαβήτη.  

Οι ασθενείς εκτιμώνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, ενώ το ιατρείο εξυπηρετεί και έναν περιορισμένο ημερήσιο αριθμό υπεράριθμων ασθενών όταν συντρέχει αιτία ιατρικής προτεραιότητος. Γίνεται λήψη λεπτομερούς ιστορικού, πραγματοποίηση ενδελεχούς κλινικής εξέτασης, ενημέρωση των ασθενών και συζήτηση για την διάγνωση ή την πορεία της νόσου αυτών, την θεραπευτική προσέγγιση, καθώς και τους επιθυμητούς θεραπευτικούς στόχους. Οι ασθενείς αρχειοθετούνται σε απόλυτα ενημερωμένους ιατρικούς φακέλους ώστε να διατηρείται η συνέχεια στην περίθαλψή τους ανεξάρτητα από τον εκάστοτε ιατρό που τους εκτιμά. Τα περιστατικά αφορούν όλο το φάσμα του Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ τύπου 1, ΣΔ τύπου 2, ΣΔ κύησης, αντλίες ινσουλίνης κ.ά.) και τις επιπλοκές αυτών.

Με σκοπό την πολύπλευρη (multidisciplinary) προσέγγιση και πλήρη κάλυψη των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη και την αντιμετώπιση των επιπλοκών του, η Κλινική έχει καθιερώσει τη λειτουργία των Διατομεακών Πανεπιστημιακών Ιατρείων με συμμετοχή γιατρών της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής από όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες: νεφρολόγο, αγγειολόγο, νευρολόγο, καρδιολόγο, ψυχίατρο κ.ά., στους χώρους της Γ΄ΠΠ Κλινικής. Επίσης το Διαβητολογικό Ιατρείο συνεργάζεται με εξωτερικό Οφθαλμολογικό Κέντρο  καθώς και με Κέντρο πελματογραφήματος και διαβητικών υποδημάτων σε περιπτώσεις διαβητικού ποδιού, στοχεύοντας στην πληρέστερη και ευκολότερη εξυπηρέτηση των ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Τακτικά διενεργούνται σεμινάρια εκπαίδευσης ασθενών και των συγγενών τους, ενώ η κα Δημητρίου αναλαμβάνει την κατ’ ιδίαν εκπαίδευση όλων των ασθενών που εισάγονται στην ινσουλινοθεραπεία.