Κόλλιας Αναστάσιος

Όνομα: 
Κόλλιας Αναστάσιος
Ειδικότητα: 
Ειδικός Παθολόγος
Προσωπικό στο: 
Κέντρο Υπέρτασης
Ιδιότητα: 
Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία.

Ο Α. Κόλλιας είναι αριστούχος απόφοιτος και αριστούχος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχοντας εκπαιδευτεί και εργασθεί σε πανεπιστημιακές κλινικές, διαθέτει μεγάλη κλινική εμπειρία στην αντιμετώπιση της υπέρτασης, του σακχαρώδη διαβήτη και της υπερλιπιδαιμίας που βρίσκονται στο επίκεντρο του  επιστημονικού του ενδιαφέροντος, αλλά και της καθημερινής κλινικής πρακτικής του. Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο κατά κύριο λόγο στο πεδίο της υπέρτασης, και ενεργό συμμετοχή σε πολυάριθμα ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις και ομιλίες.

Παρούσα Θέση: Πανεπιστημιακός Υπότροφος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο Σωτηρία.

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες:

 • Ενεργός συμμετοχή στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος των 6ετών φοιτητών ιατρικής.
 • Συμμετοχή στην εκπαίδευση στην Παθολογία φοιτητών ιατρικής 4ου και 6ου έτους.

Κλινικές Δραστηριότητες:

 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες του Κέντρου Υπέρτασης στην Κλινική ημέρας και στο Εξωτερικό Ιατρείο οι οποίες περιλαμβάνουν αξιολόγηση, θεραπεία και παρακολούθηση υπερτασικών ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και ασθενών με ανθεκτική ή δευτεροπαθή υπέρταση ή με πολλαπλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών της Γ’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘Η Σωτηρία’

Διεθνής Aναγνώριση:

 • 3 υποτροφίες κατά την φοίτηση στην Ιατρική Σχολή και 1 υποτροφία από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Υπέρτασης.
 • 5 βραβεία για την παρουσίαση καλύτερης εργασίας σε ιατρικά συνέδρια.
 • 59 Pubmed δημοσιεύσεις (h-index 15, 735 αναφορές).
 • 84 παρουσιάσεις εργασιών (8 προφορικές ανακοινώσεις) σε διεθνή συνέδρια και 49 (8 προφορικές ανακοινώσεις) σε ελληνικά.
 • Συγγραφή κεφαλαίων σε 7 βιβλία.
 • 14 ομιλίες-διαλέξεις σε συνέδρια/σεμινάρια.
 • Κριτής εργασιών (reviewer) για 13 PubMed περιοδικά.
 • Μέλος Editorial Board του περιοδικού World Journal of Hypertension.

Εκπαίδευση:                                                                                                                                                                

 • 1996-2003: Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα).
 • 2003-2004: Υπηρεσία υπαίθρου ΠΙ Σκοτεινής, Κέντρο Υγείας Νεμέας, Νοσοκομείο Κορίνθου.
 • 2004-2008: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Μονάδα Έρευνας-Διαβητολογικό Κέντρο Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ ‘Αττικόν’ (Παρουσίαση 2009, Άριστα).
 • 2008-2012: Ειδικότητα Παθολογίας στην Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘Η Σωτηρία’ (εκπαίδευση σε θαλάμους, επείγοντα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία, Κέντρο Υπέρτασης, Ενδοκρινολογικό-Διαβητολογικό Τμήμα).
 • 2012-σήμερα: Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. ‘Η Σωτηρία’.

Ερευνητικό Έργο:

 • Συμμετοχή στις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου Υπέρτασης STRIDE-7 με κύριο αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων με τεχνικές μέτρησης αρτηριακής πίεσης (24ωρη καταγραφή, μετρήσεις στο σπίτι), αξιολόγηση βλάβης οργάνων-στόχων, εκτίμηση αρτηριακής πίεσης σε κολπική μαρμαρυγή, αξιολόγηση αξιοπιστίας ηλεκτρονικών πιεσόμετρων, εκτίμηση παιδιών και εφήβων με παραπομπή για υψηλή αρτηριακή πίεση.
 • Συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες.

Eνδεικτικές Διεθνείς δημοσιεύσεις σε ιατρικά περιοδικά:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=kollias+a