Γράψα Δήμητρα

Όνομα: 
Γράψα Δήμητρα
Ειδικότητα: 
Κυτταρολόγος
Ιδιότητα: 
Επιστημονική συνεργάτης Ογκολογικής Μονάδας Γ'ΠΠ

Η Δήμητρα Γράψα είναι απόφοιτος και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά τη λήψη της ειδικότητας της Κυτταρολογίας εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός καθώς και ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Αρεταιείου Νοσοκομείου Αθηνών. Από το 2013 έως και σήμερα εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης στην Ογκολογική Μονάδα της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», όπου ασκεί εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, ενώ από το 2014 είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της Κλινικής.

Το συγγραφικό επιστημονικό της έργο περιλαμβάνει 60 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (PubMed) με κριτές (συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιεύσεων των αποτελεσμάτων της διδακτορικής της διατριβής και πέντε προσκεκλημένων άρθρων ανασκόπησης), 13 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά ιατρικά περιοδικά, και 62 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά ιατρικά συνέδρια. Είναι σύμβουλος συντακτικής επιτροπής (reviewer) -μετά από πρόσκληση- σε 7 διεθνή ιατρικά περιοδικά.