Κοττέας Ηλίας

Όνομα: 
Κοττέας Ηλίας
Ειδικότητα: 
Παθολόγος - Ογκολόγος
Προσωπικό στο: 
Ογκολογική Ημερήσια Νοσηλεία
Ιδιότητα: 
Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ

Τρέχουσες θέσεις:

Ακαδημαϊκές:

 • Μέλος της Επιστημονικής ΕπιτροπήςκαιδιδάσκωνστοΜεταπτυχιακόΠρόγραμμαΣπουδών “Νέα φάρμακα: ανάπτυξη και πρόσβαση”
 • ΣυντονιστήςστοΠροπτυχιακόΠρόγραμμα “Κατ΄επιλογήν Ογκολογία”

Κλινικές:

 • Ακαδημαϊκός Υπότροφος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» από το 2014 έως σήμερα

Διοικητικές:

 • Ιδρυτικό μέλος του Ογκολογικού Κέντρου Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ο.ΚΙ.Β.Ε.Ε) από το 2011
 • Επίβλεψη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο « Η Σωτηρία»

Αναγνώριση

 • Αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ογκολογική Κοινότητα
 • ΑπόφοιτόςτουVienna School of ClinicalResearch
 • Μέλοςσεδιεθνείςκαιελληνικούςιατρικούςσυλλόγους
 • Διοργανωτήςπρόεδρος καιπροσκεκλημένος ομιλητήςσεπολυάριθμαδιεθνήκαιελληνικάσυνέδρια
 • Μέλος Οργανωτικών και Επιστημονικών επιτροπών σε πολυάριθμα διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 • Έπαινος επιδόσεως από την Ελληνική Ακαδημία Κλινικής Ογκολογίας  στον Γυναικολογικό καρκίνο
 • Συγγραφέας σε 28 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις μετά από αξιολόγηση με 300 βιβλιογραφικές αναφορές
 • Συγγραφέας σε 4 κεφάλαια πολυθεματικών συγγραφικών τόμων
 • Συμμετοχή σε 27 αναρτημένες ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια

Eκπαίδευση:

 • Προπτυχιακές Σπουδές: ΙατρικήΣχολήΠλόβντιφ(1993-1999).
 • Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ: 2001
 • Επιστημονικός Συνεργάτης: Ογκολογική Μονάδα, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» (2005-2008)
 • ΕιδίκευσηστηνΠαθολογία: Γ’ Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Η Σωτηρία»(2008-2011)
 • ΕιδίκευσηστηνΟγκολογία: Πανεπιστημιακή Ογκολογική Κλινική Ιωαννίνων (2011-2014)
 • ΔιδακτορικήΔιατριβή(PhD): Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών(2014)

Ερευνητικό έργο:

 • Συμμετοχή σε 9 πολυκεντρικές διεθνείς μελέτες φάσης ΙΙΙ
 • Επιβλέπον μέλος σε 9 διπλωματικές εργασίες Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων