ΟΚΙΒΕΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ) ιδρύθηκε το 2011. Είναι μια αστική, μη-κερδοσκοπική εταιρείαμε αποκλειστικά φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η καταγραφή, η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η έρευνα, η προαγωγή της Ιατροβιολογικής Επιστήμης και η αφιλοκερδής παροχή υπηρεσιών υγείας στο χώρο της Ογκολογίας και των νοσημάτων που σχετίζονται με αυτήν.  Ρητά ορίζεται στο καταστατικό της, ότι η  ΟΚΙΒΕΕ είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δεν έχει κερδοσκοπικό ή εμπορικό σκοπό, γιατί οι στόχοι της συνίστανται στην αφιλοκερδή παροχή υπηρεσιών υγείας στο χώρο της Ογκολογίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης.

Όλο το έργο της χρηματοδοτείται από δωρεές και αποζημιώσεις ιδιωτών για τα  προγράμματα και τις μελέτες που εκπονεί.

Από την ΟΚΙΒΒΕ δεν έχει γίνει ποτέ διαχείριση Δημόσιου χρήματος, δεν έχει πάρει συνδρομή από Δημόσιο ταμείο ή φορέα (Νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Η εκπλήρωση του μη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα και η ορθότητα του Βιβλίου Εσόδων –Εξόδων της έχει ελεγχθεί από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έως και την τελευταία διαχειριστική χρήση.

Η OKIBEE είναι πιστοποιημένος φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι εγγεγραμμένη στα κάτωθι μητρώα:

 • Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Αναλυτικότερα μερικές από τις δραστηριότητες της οργάνωσης είναι:

Ι. Εκπαίδευση κοινού

1. Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον καρκίνο του πνεύμονα.

2. Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για χημειοθεραπευτικά θέματα.

3. Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας ενημέρωσης (www.eoncology.gr) στο πεδίο του καρκίνου.

4. Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας ενημέρωσης καρκινοπαθών ασθενών όσον αφορά τα συμπτώματά τους, την αιτιολόγηση και την θεραπεία τους (www.lungcancer.gr).

II. Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας

5. Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & έρευνα» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

7. Υποστήριξη και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων. Από το 2011 μέχρι και σήμερα η ΟΚΙΒΕΕ έχει υποστηρίξει τα ακόλουθα Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διασκέψεις:

 • 7.1 XXXVI Congress of European Society of Lymphology 14-16 May 2010. Μέλλοςτης επιστημονικής και οργανωτικήςεπιτροπής.
 • 7.2 3rdYale-GreekUpdatesinOncology, YaleΟγκολογικόΚέντρο, Αμερική, 19-22 July 2010.
 • 7.3 Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), Athens 23-25 June 2011. Πρόεδρος Διεθνούς Συνεδρίου MASCC.
 • 7.4 5ο Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη: «Γυναίκα και Καρκίνος». Αθήνα1-3 Δεκ 2011
 • 7.5 2nd Lung Cancer Network: «From the bench to bedside”, Athens 1-3 Febr, 2012
 • 7.6 2nd Educational Course: Clinical Trials in Oncology. The Vienna School of Clinical Research and Oncology Unit, GPP, Athens, Greece, 29-31/3/2012
 • 7.7 1ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο 8-9 Ιουνίου 2012 Αττικό Νοσοκομείο, Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία.
 • 7.8 2ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη» , Πόρτο Χέλι, Μάιος 2012
 • 7.9 4th USA-Greek Updates in Oncology, Pittsburgh School of Medicine, July 2012
 • 7.10 6ο Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη: «Χειρουργική και Καρκίνος».  Αθήνα 1-3 Δεκ 2012.
 • 7.11 2nd International Symposium on Thoracic & Upper Aerodigestive Malignancies. Athens April 4-6 2013.
 • 7.12 3ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι, Οκτώβριος 2013
 • 7.13 2η Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα «Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Διάγνωση και Θεραπεία της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας, της Φλεβικής Θρόμβωσης και της Πνευμονικής Εμβολής»,Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2013
 • 7.14 7o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη: «Ογκολογία & Τεχνολογία» Αθήνα 13-14 Δεκ 2013
 • 7.15 Νοσηλευτική Ημερίδα «Ο νοσηλευτής σήμερα: από την κρίση στη διάκριση», Αθήνα, Ιανουάριος 2014.
 • 7.16 3nd Lung Cancer Network: «From the bench to bedside”, Athens 31Jan- 1 Febr, 2014
 • 7.17 2η Επιστημονική ημερίδα ενημέρωσης κοινού: «Η διατροφή σου είναι το φάρμακό σου».
 • 7.18 4ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι, Οκτώβριος 2014.
 • 7.19 8o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη, Αθήνα 28-29 Νοεμβρίου 2014.
 • 7.20 3rd Symposium on Thoracic and Upper Aerodigestive Malignancies, Αθήνα 5-7 Φεβρουαρίου 2015.
 • 7.21 Ενημερωτική Εκπαιδευτική Εκδήλωση «ΟΧΙ άλλους ακρωτηριασμούς», Αθήνα 17 Μαρτίου 2015.
 • 7.22 Summit «Gain: EnAging an Interdisciplinary Team for NSCLC Diagnosis, Personalized Assessmentand Treatment», Αθήνα 28 Μαρτίου 2015.
 • 7.23 24ο Ετήσιο Συνέδριο: «Ημέρες Παθολογίας 2015», Αθήνα 3-4 Απριλίου 2015.
 • 7.24 Συνέδριο «Oncology meets Immunology», Αθήνα 12-13 Ιουνίου 2015.
 • 7.25 5ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι Αργολίδος          16-18 Οκτωβρίου 2015.
 • 7.26 9o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη, Αθήνα 4-5Δεκεμβρίου 2015.
 • 7.27 Συνέδριο «BestofWCLC», Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2016.
 • 7.28 4Th Lung Cancer Network «From the Bench to the Bedside», Αθήνα 14-16Ιανουαρίου 2016
 • 7.29 MATCH Multidisciplinary Approach of Tumors of the Chest, Αθήνα27Φεβρουαρίου 2016.
 • 7.30 25ο Ετήσιο Συνέδριο: «Ημέρες Παθολογίας 2016», Αθήνα 1-2 Απριλίου 2016.
 • 7.31 6ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι Αργολίδος 14-16 Οκτωβρίου 2016.
 • 7.32 10o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη, Αθήνα 16-17Δεκεμβρίου 2016.
 • 7.33 MATCH Multidisciplinary Approach of Tumors of the Chest, Αθήνα4 Μαρτίου 2017.  
 • 7.34 26ο Ετήσιο Συνέδριο: «Ημέρες Παθολογίας 2017», Αθήνα 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2017.
 • 7.35 7ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι Αργολίδος 06-08 Οκτωβρίου 2017.
 • 7.36 11o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη με θέμα: Νεότερες εξελίξεις στον Καρκίνο του Πνεύμονα: Από την έρευνα στην κλινική εφαρμογή, Αθήνα 8-9Δεκεμβρίου 2017.
 • 7.37 5Th Lung Cancer Network «From the Bench to the Bedside», Αθήνα 18-20 Ιανουαρίου 2018
 • 7.38 MATCH Multidisciplinary Approach of Tumors of the Chest, Αθήνα23-24Φεβρουαρίου 2018.  
 • 7.39 27οΈτος Ημέρες Παθολογίας 2018, Αθήνα 15-17 Μαρτίου 2018.
 • 7.40 8ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι Αργολίδος 11-14 Οκτωβρίου 2018.
 • 7.41 Διημερίδα «Νευροενδοκρινείς όγκοι», Αθήνα 30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018.
 • 7.42 12o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη με θέμα: Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση και αντιμετώπιση ασθενών με νεοπλάσματα θώρακος, Αθήνα 7-8Δεκεμβρίου 2018.
 • 7.43 MATCH Multidisciplinary Approach of Tumors of the Chest,Αθήνα 15-16 Μαρτίου 2019.  
 • 7.44 28οΈτος Ημέρες Παθολογίας 2019 «Διλήμματα στην Κλινική Παθολογία», Αθήνα 11-14 Απριλίου 2019.
 • 7.45 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι Αργολίδος,10-13 Οκτωβρίου 2019.
 • 7.46 13o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη με θέμα: Εξελίξεις στην Ογκολογία: Από την ερεύνα στην κλινική εφαρμογή, Αθήνα 6-7Δεκεμβρίου 2019.
 • 7.47 ΠανελλήνιοΣυνέδριοLung Cancer Network «From the Bench to the Bedside», Αθήνα16-18 Ιανουαρίου 2020.

8. Υποστήριξη Νοσηλευτικού προσωπικού και νέων γιατρών στην παρακολούθηση συνεδρίων.

9. Χορήγηση υποτροφιών σε επαγγελματίες υγείας για Προγράμματα Μεταπτυχιακών(MSc) και Διδακτορικών(PhD) Σπουδών.

10. Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού στο πεδίο της ογκολογίας πνεύμονα  για επαγγελματίες υγείας.

III. Έρευνα

11. Υποστήριξη των κύριων ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου της Μοριακής Ογκολογίας της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

12. Σχεδιασμός και διεξαγωγήδιεθνών κλινικών μελετών στον τομέα της Ογκολογίας.

13.  Παροχή στατιστικών υπηρεσιών σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ.

14. Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής ασθενών με καρκίνο πνεύμονακαι δημοσίευση των αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

IV. Κλινικό Έργο

15. Ανάπτυξη, κατασκευή και διατήρηση της σωστής λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ.

16. Εξοπλισμός και προμήθεια αναλωσίμων με σκοπό την διευκόλυνση του κλινικού έργου της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ.

17. Οικονομική ενίσχυση για την στελέχωση της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ με ιατρικό και διοικητικό προσωπικό.

V. Κοινωνικό -  Φιλανθρωπικό έργο

18. Υλοποίηση της δράσης «ΣΤΗΡΙΖΩ», του πρώτου και μοναδικού- μέχρι τώρα- τηλεμαραθωνίου σε συνεργασίαμε όλα τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειαςμε στόχο την ανακαίνιση των υποδομών και την ενίσχυση του εξοπλισμού της Γ’ Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2016 – Νοέμβριος 2017 επισκευάσθηκαν και ανακαινίσθηκαν αποκλειστικά με το ποσό που συγκεντρώθηκε απότο «ΣΤΗΡΙΖΩ», χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορά, οι ακόλουθες εργασίες συνοπτικά:

 • Ανακαινίσθηκε η Αιματολογική Μονάδα της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 • Ανακαινίσθηκε και επεκτάθηκε η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 • Δημιουργήθηκε και εξοπλίσθηκε το Ιατρείο Ανακουφιστικής Φροντίδας και Πόνου της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 • Δημιουργήθηκε και εξοπλίσθηκε το Ρευματολογικό Ιατρείο της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 • Δημιουργήθηκε και εξοπλίσθηκε το Ιατρείο Υπερήχων της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 • Έγινε επισκευή και ανακαίνιση χώρου 250 τ.μ. περίπου, που παραχωρήθηκε από το Νοσοκομείο με σκοπό την μετεγκατάσταση της Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ ́ΠΠ Κλινικής.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες έγιναν χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των αντίστοιχων Μονάδων και Ιατρείων και χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι της Γ ́ΠΠΚλινικής και είχαν ως αποτέλεσμα:

 • Τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών σε σύγχρονες, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.
 • Τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής.
 • Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για όλους τους ασθενείς του Νοσοκομείου (καθώς οι ανωτέρω Μονάδες της Κλινικής καλύπτουν τις ανάγκες όλων των Κλινικών του Νοσοκομείου), αλλά και για εξωτερικούς ασθενείς.
 • Την καλύτερη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών και φοιτητών ιατρικής, καθώς η Γ’ΠΠΚλινικήκαιοιΜονάδεςτηςέχουνσημαντικότατοεκπαιδευτικόέργο.
 • Την αύξηση (τουλάχιστον διπλασιασμό) των εσόδων του Νοσοκομείου από τη Γαστρεντερολογική Μονάδα (την πιο κερδοφόρα Μονάδα της Κλινικής καθ’ ομολογία της διοίκησης), αφού οι νέες εγκαταστάσεις έχουν τρεις θέσεις ενδοσκόπησης (αντί μιας που υπάρχει τώρα) και δυο κλίνες ανάνηψης (τώρα δεν διατίθεται καμία).

Για κάθε πληροφορία που αφορά τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και για να υποστηρίξετε το έργο μας απευθυνθείτε:

Κα Ιωάννα Ρίζου
e- mail: rizou.joanna@gmail.com
Τηλέφωνο: 210-7700220