Εξωτερικό Παθολογικό Ιατρείο Γ΄ΠΠ

Υπεύθυνος

Τηλέφωνο ιατρείου: 
1535
Εξωτερικά Ιατρεία: 
κάθε Παρασκευή 09.00-11.00