Στεργίου Σ. Γεώργιος

Όνομα: 
Στεργίου Σ. Γεώργιος
Ειδικότητα: 
Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης
Υπευθυνος/η στο: 
Κέντρο Υπέρτασης
Ιδιότητα: 
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Σωτηρία»
 • Υπεύθυνος Κέντρου Υπέρτασης STRIDE-7 (Ευρωπαϊκή Ένωση), Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Κέντρο Αριστείας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης (ESH).
 • Υπεύθυνος Διεθνούς Οργανισμού STRIDE BP για Τεχνολογία/Μεθοδολογία Μετρήσεων Αρτηριακής Πίεσης (www.stridebp.org)
 • Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για Τεχνικές Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης και Καρδιαγγειακή Μεταβλητότητα.
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης (ISH).
 • Εκπρόσωπος Παγκόσμιας Ένωσης για την Υπέρτασης (WHL) για Μετρήσεις Αρτηριακής Πίεσης.
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Διεθνούς Ένωσης για την Παιδιατρική Υπέρταση (IPHA).
 • Μέλος επιτροπής International Organization for Standardization (ISO) για Τεχνολογία Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης.
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης SCENIHR (Sphygmomanometers).
 • Εκλεγμένος Fellow Royal College of Physicians (FRCP), Γλασκώβη, Μ. Βρετανία.
 • Βραβείο «Peter Sleight» Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για εξαιρετική συμβολή στην έρευνα, εκπαίδευση και ηγεσία στην υπέρταση.
 • Τέως Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης. Συντονιστής σύνταξης Ελληνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Υπέρταση και την Παιδιατρική Υπέρταση. Ιδρυτής «Σχολείου Υπέρτασης».
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια επιστημονικών Εταιρειών Υπέρτασης (Διεθνούς, Ευρωπαϊκής, Αυστραλιανής, Βελγικής, Γερμανικής, Δανικής, Ιαπωνικής, Ινδικής, Ισπανικής, Ιταλικής, Καναδικής και Κινέζικης, >100 διαλέξεις). 
 • Μέλος συγγραφικής ομάδας κατευθυντήριων οδηγιών Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης για: 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης; Μετρήσεις στο σπίτι και ιατρείο; Υπέρταση σε παιδιά-εφήβους; Οργάνωση Ιατρείου Υπέρτασης; Πρωτόκολλο πιστοποίησης συσκευών μέτρησης αρτηριακής πίεσης; Προδιαγραφές επαγγελματικών συσκευών.
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής 11 περιοδικών PubMed. Κριτής (Reviewer): 56 περιοδικά PubMed; Br Med J Publishing Group, McMaster University's Health Information Research; European Research Council; 24 διεθνή συνέδρια Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης.
 • Μέλος Ευρωπαϊκής, Διεθνούς και Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης.
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεθοδολογία και τεχνολογία αξιολόγησης αρτηριακής πίεσης, Υπέρταση λευκής μπλούζας, Συγκαλυμμένη υπέρταση, Επιδημιολογία και ρύθμιση της υπέρτασης, Παιδιατρική-εφηβική υπέρταση, Δράση αντιυπερτασικών φαρμάκων.
 • Δημοσίευση >280 PubMed άρθρων σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Παρουσίαση >300 περιλήψεων σε ιατρικά συνέδρια. Επιτήρηση 25 διδακτορικών διατριβών.
 • h-index 60. Αναφορές (citations) >21.000 συμπεριλαμβανομένων αναφορών σε Κατευθυντήριες Οδηγίες Ευρωπαϊκής, Διεθνούς, Αμερικανικής, Βρετανικής, Καναδικής και Ιαπωνικής Εταιρείας Υπέρτασης. 
 • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=stergiou+g 
 • https://scholar.google.gr/citations?hl=en&user=Yyo2U8sAAAAJ