Στεργίου Σ. Γεώργιος

Όνομα: 
Στεργίου Σ. Γεώργιος
Ειδικότητα: 
Καθηγητής Παθολογίας & Υπέρτασης
Υπευθυνος/η στο: 
Κέντρο Υπέρτασης
Ιδιότητα: 
Κέντρο Υπέρτασης STRIDE-7, Γ’ Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο «Σωτηρία»
 • Υπεύθυνος Κέντρου Υπέρτασης STRIDE-7 (Ευρωπαϊκή Ένωση) Πανεπιστημίου Αθηνών - European Society of Hypertension (ESH) Excellence Center.
 • Εκπαίδευση στην υπέρταση στην Παθολογική & Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Γλασκώβης, Βρετανία. Ειδικότητα Υπέρτασης: ESH Clinical Hypertension Specialist.
 • Εκλεγμένος Fellow Royal College of Physicians (FRCP), Glasgow, UK.
 • Βραβείο «Peter Sleight» ESH (for outstanding contribution in research, education, and leadership).
 • Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Ομάδας Εργασίας ESH για Τεχνικές Μέτρησης Αρτηριακής Πίεσης και Καρδιαγγειακής Μεταβλητότητας.
 • Μέλος συγγραφικής ομάδας κατευθυντήριων οδηγιών ESH για: 24ωρη καταγραφή αρτ. πίεσης; Μετρήσεις στο σπίτι και ιατρείο; Υπέρταση σε παιδιά-εφήβους; Οργάνωση Ιατρείου Υπέρτασης; Πρωτόκολλο πιστοποίησης συσκευών μέτρησης αρτ. πίεσης; Προδιαγραφές επαγγελματικών συσκευών αξιολόγησης αρτ. πίεσης.
 • Μέλος διοικητικού συμβουλίου International Pediatric Hypertension Association (IPHA).
 • Μέλος επιστημονικής επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης SCENIHR (Sphygmomanometers).
 • Μέντορας νέων επιστημόνων Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης (ISH/WHO)
 • Μέλος συντακτικής επιτροπής 11 περιοδικών PubMed.
 • Κριτής (Reviewer): 54 περιοδικά PubMed; Br Med J Publishing Group, McMaster University's Health Information Research; European Research Council; 20 διεθνή συνέδρια ESH και ISH..
 • Προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια Διεθνούς, Ευρωπαϊκής, Καναδικής, Γερμανικής, Ιαπωνικής, Αυστραλιανής, Δανικής, Ισπανικής, Κινέζικης και Ινδικής Εταιρείας Υπέρτασης (63 διαλέξεις).
 • Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Υπέρτασης (2004-08). Συντονιστής σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών για την υπέρταση.
 • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης (2014-16). Συντονιστής σύνταξης κατευθυντήριων οδηγιών για παιδιατρική υπέρταση.
 • Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Medaval (Πιστοποίηση Ιατρικών Συσκευών, www.medaval.org).
 • Μέλος Διεθνούς, Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Υπέρτασης. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής διεθνούς συνεδρίου ESH/ISH 2014.
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μεθοδολογία-τεχνολογία αξιολόγησης αρτ. πίεσης; παιδιατρική-εφηβική υπέρταση; αντιυπερτασική δράση φαρμάκων.
 • Δημοσίευση >200 PubMed άρθρων σε ξενόγλωσσα περιοδικά. Παρουσίαση >250 περιλήψεων σε ιατρικά συνέδρια. Επιτήρηση 23 διδακτορικών διατριβών
 • Διεθνείς πολυκεντρικές μελέτες: HOT, ONTARGET, VALUE, IRMA, ALTITUDE, ROCKET, κ.α.
 • Πάνω από 8.000 αναφορές (citations) σε δημοσιεύσεις άλλων ερευνητών; h-index 37. Αναφορές σε κατευθυντήριες οδηγίες Διεθνούς, Ευρωπαïκής, Αμερικανικής, Βρετανικής, Καναδικής και Ιαπωνικής Εταιρείας Υπέρτασης.