Νευρολογία

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

  • NEUROLOGIC MANIFESTATIONS OF HOSPITALIZED PATIENTS WITH CORONAVIRUS DISEASE 2019 IN WUHAN, CHINA
    Ling Mao, Huijuan Jin et al. JAMA Neurol. doi:10.1001/jamaneurol.2020.1127

Κύρια σημεία

  • Αναδρομική μελέτη νευρολογικών εκδηλώσεωνσε 214 ασθενείςCOVID-19.
  • Οι νευρολογικές εκδηλώσεις χωρίστηκαν σε 3 κατηγορίες: (1) Από κεντρικό νευρικό σύστημα (ζάλη, κεφαλαλγία, οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο, διαταραχές συνείδησης), (2) Από περιφερικό νευρικό σύστημα (δυσλειτουργία γεύσης, οσμήςδιαταραχές της όρασης), (3) Από μυοσκελετικό σύστημα.
  • 126 είχαν ήπια νόσο (58,9%)και 88 βαριά(41,1%).
  • Νευρολογικά συμπτώματαπαρουσίασαν78 ασθενείς (36,4%).
  • Ασθενείς που νόσησαν βαριά,παρουσίασαν πιο συχνά εγκεφαλικό επεισόδιο 5,7% v/s 0,8%, διαταραχές συνείδησης 14,8 % v/s2,4%, και μυοσκελετικές εκδηλώσεις 19,3% v/s 4,8%.

Πρακτική σημασία

  • Η διαφορική διάγνωση ασθενών με νευρολογική συμπτωματολογία στα επείγοντα πρέπει να περιλαμβάνει τη λοίμωξη  COVID-19.