Καρδιαγγειακή

Θέμα: 

Βιβλιογραφική Παραπομπή

 • CARDIOVASCULAR DISEASE, DRUG THERAPY, AND MORTALITY IN COVID-19.
  Mehra MR, Desai SS, Kuy S, Henry TD, Patel AN.
  N Engl J Med. 2020 May 1. doi: 10.1056/NEJMoa2007621.

Κύρια σημεία

 • Ανάλυση δεδομένων από 169 νοσοκομεία σε Ασία, Ευρώπη και Β. Αμερική με στόχο τη διερεύνηση συσχέτισης ενδονοσοκομειακής θνητότηταςκαι καρδιαγγειακής νόσου/φαρμακευτικής θεραπείας σε ασθενείς με COVID-19.
 • 8190 ασθενείς, 515 θάνατοι (5.8%).
 • Παράγοντες που συνδέονταν με αυξημένο κίνδυνο θανάτου ήταν: ηλικία >65 ετών, στεφανιαία νόσος,καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιακή αρρυθμία, χρόνια αναπνευστική αποφρακτική νόσος και τρέχον κάπνισμα.
 • Η χρήση αναστολέων μετατρεπτικού ενζύμου (ΑΜΕΑ)/αποκλειστών υποδοχέων αγγειοτασίνης (ΑΥΑ) δε συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου.

Πρακτική σημασία

 • Η ανάλυση αυτή σε ένα μεγάλο αριθμό ασθενών επιβεβαιώνει το γεγονός οτι η καρδιαγγειακή νόσος αποτελεί παράγοντα κινδύνου για θάνατο σε ασθενείς με COVID-19.
 • Ανησυχίες σχετικά με τη χρήση ΑΜΕΑ/ΑΥΑ δεν επιβεβαιώνονται.