ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Γ' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η πανδημία COVID-19 υπήρξε παγκόσμια ένα συνταρακτικό γεγονός. Η κοινωνική αποστασιοποίηση, η αυστηρή τήρηση και χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας, καθώς και η ανακάλυψη και διερεύνηση μιας νέας νόσου αποτελούν στοιχεία που σηματοδοτούν την ιστορικότητα των προηγούμενων μηνών. Κατά την περίοδο της πανδημίας, η επιστημονική κοινότητα είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος μπορεί να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες και ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη νέα νόσο.

Το Νοσοκομείο Σωτηρία αποτέλεσε και αποτελεί επίκεντρο των εξελίξεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. H Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική συμμετείχε ενεργά στη συνολική προσπάθεια με την ίδρυση και ανελλιπή λειτουργία Κλινικής COVID19, συνεχίζοντας παράλληλα και την κανονική λειτουργία της. Οι εργαζόμενοι της Κλινικής συνέλεξαν σημαντική εμπειρία και γνώση, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη νέα αυτή νόσο.

Η αποτύπωση αυτής της εμπειρίας και γνώσης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εκπαιδευτική και ερευνητική μας πορεία. Απευθύνεται στη διεθνή επιστημονική κοινότητα παρέχοντας πολύτιμες και τεκμηριωμένες επιστημονικές πληροφορίες, στοχεύοντας στην παροχή των βέλτιστων θεραπευτικών υπηρεσιών στους ασθενείς μας.

Ο Διευθυντής της Κλινικής

Κωνσταντίνος Ν Συρίγος, MD, PhD, FCCP
Καθηγητής

Δημοσιεύσεις

Αύγουστος 2020
Cardiac injury and prognosis in COVID-19: Methodological considerations and updated meta-analysis

Kollias A, Kyriakoulis KG, Destounis A, Stergiou GS, Syrigos K. Cardiac injury and prognosis in COVID-19: Methodological considerations and updated meta-analysis. J Infect. 2020 Aug;81(2):e181-e182. doi: 10.1016/j.jinf.2020.06.031. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32562792; PMCID: PMC7299868.

Αύγουστος 2020
Heterogeneity in reporting venous thromboembolic phenotypes in COVID-19: methodological issues and clinical implications

Kollias A, Kyriakoulis KG, Stergiou GS, Syrigos K. Heterogeneity in reporting venous thromboembolic phenotypes in COVID-19: methodological issues and clinical implications. Br J Haematol. 2020 Aug;190(4):529-532. doi: 10.1111/bjh.16993. Epub 2020 Jul 26. PMID: 32621757; PMCID: PMC7362074.

Ιούλιος 2020
The Greek Response to COVID-19: A True Success Story from an IBD Perspective

Bamias G, Lagou S, Gizis M, Karampekos G, Kyriakoulis KG, Pontas C, Mantzaris GJ. The Greek Response to COVID-19: A True Success Story from an IBD Perspective. Inflamm Bowel Dis. 2020 Jul 17;26(8):1144-1148. doi: 10.1093/ibd/izaa143. PMID: 32476001; PMCID: PMC7313988.

Ιούλιος 2020
COVID-19 and heart injury: Appropriate methodology is crucial for assessing the emerging evidence

Kollias A, Kyriakoulis KG, Stergiou GS. COVID-19 and heart injury: Appropriate methodology is crucial for assessing the emerging evidence. Prog Cardiovasc Dis. 2020 Jul-Aug;63(4):533. doi: 10.1016/j.pcad.2020.06.001. Epub 2020 Jun 3. PMID: 32504623; PMCID: PMC7267796.

Ιούλιος 2020
Pharmacological Agents Targeting Thromboinflammation in COVID-19: Review and Implications for Future Research

Bikdeli B, Madhavan MV, Gupta A, Jimenez D, Burton JR, Der Nigoghossian C, Chuich T, Nouri SN, Dreyfus I, Driggin E, Sethi S, Sehgal K, Chatterjee S, Ageno W, Madjid M, Guo Y, Tang LV, Hu Y, Bertoletti L, Giri J, Cushman M, Quéré I, Dimakakos EP, Gibson CM, Lippi G, Favaloro EJ, Fareed J, Tafur AJ, Francese DP, Batra J, Falanga A, Clerkin KJ, Uriel N, Kirtane A, McLintock C, Hunt BJ, Spyropoulos AC, Barnes GD, Eikelboom JW, Weinberg I, Schulman S, Carrier M, Piazza G, Beckman JA, Leon MB, Stone GW, Rosenkranz S, Goldhaber SZ, Parikh SA, Monreal M, Krumholz HM, Konstantinides SV, Weitz JI, Lip GYH; Global COVID-19 Thrombosis Collaborative Group. Pharmacological Agents Targeting Thromboinflammation in COVID-19: Review and Implications for Future Research. Thromb Haemost. 2020 Jul;120(7):1004-1024. doi: 10.1055/s-0040-1713152. Epub 2020 May 30. PMID: 32473596; PMCID: PMC7516364.

Ιούνιος 2020
Thromboembolic risk and anticoagulant therapy in COVID-19 patients: emerging evidence and call for action

Kollias A, Kyriakoulis KG, Dimakakos E, Poulakou G, Stergiou GS, Syrigos K. Thromboembolic risk and anticoagulant therapy in COVID-19 patients: emerging evidence and call for action. Br J Haematol. 2020 Jun;189(5):846-847. doi: 10.1111/bjh.16727. Epub 2020 May 4. PMID: 32304577; PMCID: PMC7264537.

Ιούνιος 2020
Effect of Colchicine vs Standard Care on Cardiac and Inflammatory Biomarkers and Clinical Outcomes in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease

Deftereos SG, Giannopoulos G, Vrachatis DA, Siasos GD, Giotaki SG, Gargalianos P, Metallidis S, Sianos G, Baltagiannis S, Panagopoulos P, Dolianitis K, Randou E, Syrigos K, Kotanidou A, Koulouris NG, Milionis H, Sipsas N, Gogos C, Tsoukalas G, Olympios CD, Tsagalou E, Migdalis I, Gerakari S, Angelidis C, Alexopoulos D, Davlouros P, Hahalis G, Kanonidis I, Katritsis D, Kolettis T, Manolis AS, Michalis L, Naka KK, Pyrgakis VN, Toutouzas KP, Triposkiadis F, Tsioufis K, Vavouranakis E, Martinèz-Dolz L, Reimers B, Stefanini GG, Cleman M, Goudevenos J, Tsiodras S, Tousoulis D, Iliodromitis E, Mehran R, Dangas G, Stefanadis C; GRECCO-19 investigators. Effect of Colchicine vs Standard Care on Cardiac and Inflammatory Biomarkers and Clinical Outcomes in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019: The GRECCO-19 Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2020 Jun 1;3(6):e2013136. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2020.13136. PMID: 32579195; PMCID: PMC7315286.

Ιούνιος 2020
COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-Up: JACC State-of-the-Art Review

Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, Chuich T, Dreyfus I, Driggin E, Nigoghossian C, Ageno W, Madjid M, Guo Y, Tang LV, Hu Y, Giri J, Cushman M, Quéré I, Dimakakos EP, Gibson CM, Lippi G, Favaloro EJ, Fareed J, Caprini JA, Tafur AJ, Burton JR, Francese DP, Wang EY, Falanga A, McLintock C, Hunt BJ, Spyropoulos AC, Barnes GD, Eikelboom JW, Weinberg I, Schulman S, Carrier M, Piazza G, Beckman JA, Steg PG, Stone GW, Rosenkranz S, Goldhaber SZ, Parikh SA, Monreal M, Krumholz HM, Konstantinides SV, Weitz JI, Lip GYH; Global COVID-19 Thrombosis Collaborative Group, Endorsed by the ISTH, NATF, ESVM, and the IUA, Supported by the ESC Working Group on Pulmonary Circulation and Right Ventricular Function. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-Up: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2020 Jun 16;75(23):2950-2973. doi: 10.1016/j.jacc.2020.04.031. Epub 2020 Apr 17. PMID: 32311448; PMCID: PMC7164881.