Αιματολογία - Θρόμβωση

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • VENOUS AND ARTERIAL THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN COVID-19 PATIENTS ADMITTED TO AN ACADEMIC HOSPITAL IN MILAN, ITALY.
  Lodigiani C, Iapichino G, Carenzo L, Cecconi M, Ferrazzi P,  et al. Thromb Res. 2020 Apr 23;191:9-14.

Κύρια σημεία

 • Αναδρομική μελέτη 388 ασθενών με COVID-19 που χρειάστηκαν εισαγωγή σε Νοσοκομείο του Μιλάνο, Ιταλία.
 • 7,7% των ασθενών εμφάνισαν θρομβωτική επιπλοκή παρά την χορήγηση προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής σε όλους τους ασθενείς που εισήχθησαν στην ΜΕΘ και στην πλειονότητα των ασθενών που νοσηλεύτηκαν εκτός ΜΕΘ.
 • Ασθενείς που χρειάστηκαν συνέχιση νοσηλείαςστη ΜΕΘ είχαν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης θρομβωτικών επιπλοκών.
 • Φλεβική θρομβοεμβολική νόσος (ΦΘΕΝ) επιβεβαιώθηκε στο 36% από 44 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε απεικονιστικές εξετάσεις και στα 2/3 των ασθενών αυτών διαγνώσθηκε πνευμονική εμβολή (ΠΕ).
 • Η πλειονότητα των ασθενών με επιβεβαιωμένη ΦΘΕΝ (56%) δεν λάμβανε προφυλακτική αντιπηκτική αγωγή και η διάγνωση στους μισούς ασθενείς με ΦΘΕΝ έγινε εντός του 1ου 24ώρου της νοσηλείας τους.
 • 2,5%, 1,1% και 2,1% των ασθενών διαγνώσθηκαν αντίστοιχα με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και ΔΕΠ.

Πρακτική σημασία

 • Ασθενείς με COVID-19 που χρήζουν νοσηλείας χαρακτηρίζονται από σημαντική ενδονοσοκομειακή θνητότητα και υψηλό ποσοστό θρομβοεμβολικών επιπλοκών.
 • Στους ασθενείς που κατέληξαν παρατηρήθηκαν ταχέως αυξανόμενα επίπεδα Δ-διμερών.
 • Ο υψηλός αριθμός θρομβοεμβολικών συμβαμάτων και μάλιστα εντός 24 ωρών από την εισαγωγή ίσως υποδηλώνει την ανάγκη θρομβοπροφύλαξης και σε περιπατητικούς ασθενείς με COVID-19.