Αιματολογία - Εκπαίδευση

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • COVID-19: Challenges and Opportunities for Educators and Generation Z Learners.
  Marshall AL, Wolanskyj-Spinner A. Mayo Clin Proc. 2020 Apr 20. pii: S0025-6196(20)30384-0. doi: 10.1016/j.mayocp.2020.04.015.[Epubaheadofprint]

Κύρια σημεία

 • Ένας τομέας που έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19 είναι η ιατρική εκπαίδευση. Η ανάπτυξη και διατήρηση υψηλής ποιότητας διδακτικών μεθόδων για φοιτητές που δεν εκπαιδεύονται πλέον στις παραδοσιακές αίθουσες διδασκαλίας των Ιατρικών Σχολών και τους θαλάμους ασθενών είναι μία σημαντική πρόκληση για τους εκπαιδευτές στην Ιατρική.
 • Οι διαφορές μεταξύ διαφορετικών γενεών φοιτητών Ιατρικής στην εκπαίδευσή τους συχνά χαρακτηρίζονται ως «σύγκρουση νοοτροπιών» μεταξύ BabyBoomer / GenerationXεκπαιδευτών και τωνGenerationY (Millennial) εκπαιδευόμενων. Η γενιά των Millennial (όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996) ήταν η πρώτη που μεγάλωσε με σχεδόν δια βίου πρόσβαση στο Διαδίκτυο και έχει χαρακτηριστεί ως «πολύ μορφωμένη, αισιόδοξη για το μέλλον» και έχοντας επενδύσει στην «ακεραιότητα και στην κοινωνική ευθύνη».
 • Η γενιά Z (όσοι γεννήθηκαν το 1997 ή αργότερα) είναι «υπερσυνδεδεμένη και ευέλικτη με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο», έχει «προσδοκίες παγκόσμιων ευκαιριών μάθησης» και αποτελείται από «ενεργούς λύτες προβλημάτων, ανεξάρτητους μαθητές και υποστηρικτές της κοινωνικής δικαιοσύνης». Έχουν επίσης μεγαλύτερη ανάγκη για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λόγω των αυξημένων ποσοστών ψυχολογικής πίεσης.
 • Πολλές από τις προϋπάρχουσες ιδιότητες και προτιμήσεις της γενιάς Z που περιγράφονται μπορεί να συσχετίζονται με θετική ανταπόκριση σαυτή την κατά τα άλλα αγχωτική περίοδο. Στους προκλινικούς φοιτητές προσφέρεται σχεδόν αποκλειστικά διαδικτυακή μάθηση, η οποία είναι συμβατή με την προτίμησή τους για ενσωμάτωση της τεχνολογίας στους εκπαιδευτικούς  χώρους. Αυτή είναι παράλληλα και μία ευκαιρία για τους εκπαιδευτές να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες τεχνολογικές πλατφόρμες (διαδικτυακά real-time μαθήματα, μαγνητοσκοπημένες διαλέξεις, podcasts κ.λπ.).
 • Είναι σημαντικό οι φοιτητές να αποφοιτήσουν από την Ιατρική Σχολή καλά εκπαιδευμένοι στην τηλε-Ιατρική, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογικών πτυχών και των πλέον επαγγελματικών μοντέλων αλληλεπίδρασης μεταξύ γιατρού και ασθενήαπό απόσταση.
 • Ενώ οι σημερινοί φοιτητές Ιατρικής χρησιμοποιούν συχνά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι εκπαιδευτές συχνά αντιλαμβάνονται τα μέσα που βασίζονται στο Διαδίκτυο ως «ακατάλληλα». Ακόμη κι αυτά που αντιμετωπίζουν ευνοϊκότερα, σπάνια τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία μάθησης.
 • Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση στις Ιατρικές Σχολές πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή στην διαχείριση της πίεσης την οποία μπορεί να δέχονται οι φοιτητές, δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό περιβάλλον και τα σχέδιά τους για το μέλλον άλλαξαν σημαντικάκαι σε πολύ σύντομο διάστημα.

Πρακτική σημασία

 • Καθώς η ιατρική κοινότητα καταπολεμά την πανδημία COVID-19, πρέπει ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε και να προστατεύσουμε όχι μόνο τους υγειονομικούς υπαλλήλους αλλά και τους φοιτητές Ιατρικής που είναι οιεπαγγελματίες υγείας της επόμενης γενιάς.