Αγγειολογία

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

 • Post-mortem examination of COVID19 patients reveals diffuse alveolar damage with severe capillary congestion and variegated findings of lungs and other organs suggesting vascular dysfunction.
  Menter T, et al. Histopathology 2020 May 4. doi: 10.1111/his.14134.

Κύρια σημεία

 • Η  κύρια εκδήλωσή του COVID 19 είναι στην αναπνευστική οδό, αλλα η έκταση της συμμετοχής του σε άλλαόργανα και οι μικροσκοπικές αλλαγές στους πνεύμονες δεν έχουν περιγραφείεπαρκώς. Νεκροψίες είναι απαραίτητες για την αποσαφήνιση των παραπάνω.
 • Η μελέτη αναφέρει ευρήματα νεκροψιών σε 21 COVID‐19 ασθενείς που νοσηλεύονταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Cantonal Hospital Baselland
 • Κύρια αιτία θανάτου ήταν αναπνευστική ανεπάρκεια με εξιδρωματική διάχυτη κυψελιδικη βλάβη και μαζική τριχοειδική συμφόρηση που συχνά συνοδευόταν από μικροθρόμβους παρά την λήψη αντιπηκτικής αγωγής.
 • Δέκα περιπτώσεις έδειξαν βρογχοπνευμονία, ενώ περαιτέρω ευρήματα περιελάμβαναν πνευμονικές εμβολή (n=4), κυψελιδική  αιμορραγία (n=3) και αγγειίτιδα (n=1). Παθολογοανατομικά ευρήματα σε άλλα όργανααποδόθηκαν σε καταπληξία.
 • Τρεις ασθενείς παρουσίασαν σημεία γενικευμένης θρομβωτικής μικροαγγειοπάθειας και 6 γεροντική καρδιακή αμυλοείδωση.
 • Οι περισσότεροι ασθενείς έπασχαν από μία ή περισσότερες συννοσηρότητες (υπέρταση, παχυσαρκία, καρδιαγγειακά νασήματα, σακχαρώδης διαβήτης).
 • Υπήρξε επικράτηση των ανδρών και των ατόμων με ομάδα αίματος Α (81% και 65%, αντίστοιχα).

Πρακτική σημασία

 • Υπερτασικοί, ηλικιωμένοι, παχύσαρκοι, άντρες, ασθενείς με σοβαρές καρδιαγγειακές συννοσηρότητες και  ασθενείς με ομάδα αίματος Α φαίνεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε COVID‐19.