Αγγειολογία

Θέμα: 

Βιβλιογραφική Παραπομπή

 • Autopsy Findings and Venous Thromboembolism in Patients With COVID-19: A Prospective Cohort Study.
  Wichmann D, et al. Ann Intern Med. 2020 May 6. doi: 10.7326/M20-2003.

Κύρια σημεία

 • Νεκροτομή σε 12 διαδοχικούς θανόντεςCOVID-19 που περιέλαβε μελέτη αξονικής τομογραφίας, ιστοπαθολογική και ιολογική ανάλυση.
 • Μέση ηλικία θανόντων 73 έτη (75% άντρες).
 • 10 θάνατοι σε νοσοκομείο και 2 σε εξωτερική βάση.
 • Ιστορικό ΣΝ στο 50%.
 • Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση διαπιστώθηκε σε 7 από 12 θανόντες χωρίς να έχει τεθεί αντίστοιχη κλινική υποψία.
 • Η πνευμονική εμβολή θεωρήθηκε αιτία θανάτου σε 4 ασθενείς.
 • Η αξονική τομογραφία ανέδειξε δικτυωτές διηθήσεις και αμφοτερόπλευρα πυκνωτικά διηθήματα ενώ η ιστοπαθολογία διάχυτη κυψελιδική βλάβη.
 • RNAτου ιού διαπιστώθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις στους πνεύμονες όλων των θανόντων και ιαιμία σε 6 από 10 θανόντες.

Πρακτική σημασία

 • Η ανάλυση αυτή επιβεβαιώνει υποψίες για θρομβογόνο διάθεση της COVID-19 που μπορεί να αποτελέσει σημαντική αιτία θνητότητας.