Αγγειολογία

Θέμα: 

Βιβλιογραφική Παραπομπή

 • VENOUS AND ARTERIAL THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS IN COVID-19 PATIENTS ADMITTED TO AN ACADEMIC HOSPITAL IN MILAN, ITALY
  C.Lodigiani,G.Iapichino,L.Carenzo,eτ al.
  Thrombosis Research 2020, https://doi.org/10.1016/j.thromres.2020.04.024 27

Κύρια σημεία

 • Λίγα δεδομένα είναι διαθέσιμα για τα  χαρακτηριστικά των θρομβοεμβολικών επιπλοκών σε νοσοκομειακούς ασθενείς με COVID-19.
 • Μελετήθηκαν  ασθενείς COVID-19  και θρομβοφλεβική νόσο που εισήχθησαν σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο (Μιλάνο, Ιταλία, 13.02.2020–10.04.2020).
 • Μελετήθηκαν 388 ασθενείς (μέση ηλικία 66 έτη, 68% άνδρες, 16%  χρειάστηκαν ΜΕΘ), με θρομβοεμβολική επιπλοκή,  συμπεριλαμβανομένου φλεβικού θρομβοεμβολισμού, ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και οξέος στεφανιαίου συνδρόμου/εμφράγματος και με διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη .
 • Θρομβοπροφύλαξη χρησιμοποιήθηκε στο 100% των ασθενών στη ΜΕΘ και στο 75% των ασθενών σε θάλαμο.
 • Θρομβοεμβολικά συμβάντα εμφανίστηκαν σε 28 ασθενείς (8 ασθενείς στην ΜΕΘ και 20 ασθενείς στο θάλαμο). Τα μισά διαγνώστηκαν εντός 24 ωρών από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.
 • 44 ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξετάσεις απεικονιστικής  θρομβοεμβολικής διερεύνησης και επιβεβαιώθηκε θρομβοεμβολικό συμβάν  σε 16 (36%), ενώ πραγματοποιήθηκε πνευμονική αγγειογραφία υπολογιστικής τομογραφίας (CTPA) σε 30 ασθενείς.
 • Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη διαπιστώθηκε σε 8 (2,2%) ασθενείς.
 • 92 ασθενείς κατέληξαν  εντός του Νοσοκομείου

Πρακτική σημασία

 • Ο μεγάλος αριθμός αρτηριακών και ειδικότεραφλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων που διαγνώστηκαν εντός 24ώρου από την εισαγωγή και το μεγάλο ποσοστό θετικών εξετάσεων απεικόνισης θρομβοεμβολικής νόσου υποδηλώνει ότι χρειάζονται ειδικές  διαγνωστικές στρατηγικές για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στην χρήση της θρομβοπροφύλαξης σε ασθενείς με COVID 19.