ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Συντάκτες: 
ΚΝ Συρίγος, Α. Βασσιάς, Μ. Μούτσος, Κ. Καζιάνη, Α. Κόλλιας
Εκδότης: 
Hillside Press