Δραστηριότητες

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ) ιδρύθηκε το 2011. Είναι μια αστική, μη-κερδοσκοπική οργάνωση με αποκλειστικά φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Σκοπός της είναι η καταγραφή, η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η έρευνα, η προαγωγή της Ιατροβιολογικής Επιστήμης και η αφιλοκερδής παροχή υπηρεσιών υγείας στο χώρο της Ογκολογίας και των νοσημάτων που σχετίζονται με αυτήν. Ρητά ορίζεται στο καταστατικό της, ότι η ΟΚΙΒΕΕ είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δεν έχει κερδοσκοπικό ή εμπορικό σκοπό, γιατί οι στόχοι της συνίστανται στην αφιλοκερδή παροχή υπηρεσιών υγείας στο χώρο της Ογκολογίας, της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης. Από την ΟΚΙΒΒΕ δεν έχει γίνει ποτέ διαχείριση Δημόσιου χρήματος, δεν έχει πάρει συνδρομή από Δημόσιο ταμείο ή φορέα (Νοσοκομείο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Όλο το έργο της χρηματοδοτείται από δωρεές και αποζημιώσεις ιδιωτών για τα προγράμματα και τις μελέτες που εκπονεί.

Κύριοι Στόχοι του ΟΚΙΒΕΕ είναι:

  • Η υποστήριξη, συντήρηση και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, των Τμημάτων, Μονάδων και Ιατρείων της.
  • Η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, ασθενών και των συγγενών και φροντιστών τους.
  • Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα πρόληψης (πρωτογενούς και δευτερογενούς)
  • Η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ιδιαίτερα προβλήματα που εμφανίζουν οι χρονίως πάσχοντες, κυρίως από νεοπλασματικά νοσήματα.

Μερικές από τις δραστηριότητες της οργάνωσης είναι:

I. Εκπαίδευση κοινού

1. Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον καρκίνο του πνεύμονα.

2. Έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για χημειοθεραπευτικά θέματα.

3. Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας ενημέρωσης (www.eoncology.gr) στο πεδίο του καρκίνου.

4. Κατασκευή και συντήρηση ιστοσελίδας ενημέρωσης καρκινοπαθών ασθενών όσον αφορά τα συμπτώματά τους, την αιτιολόγηση και την θεραπεία τους (www.lungcancer.gr).

II. Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας

5. Υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

6. Υποστήριξη και οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων. Από το 2011 μέχρι και σήμερα η ΟΚΙΒΕΕ έχει υποστηρίξει τα ακόλουθα Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, διασκέψεις:

6.1 Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC), Athens 23-25 June 2011. Πρόεδρος Διεθνούς Συνεδρίου MASCC.

6.2 5ο Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη: «Γυναίκα και Καρκίνος». Αθήνα 1-3 Δεκ 2011

6.3 2nd Lung Cancer Network: «From the bench to bedside”, Athens 1-3 Febr, 2012

6.4 2nd Educational Course: Clinical Trials in Oncology. The Vienna School of Clinical Research and Oncology Unit, GPP, Athens, Greece, 29-31/3/2012

6.5 1ο Πανελλήνιο Λεμφολογικό Συνέδριο 8-9 Ιουνίου 2012 Αττικό Νοσοκομείο, Ελληνική Λεμφολογική Εταιρεία.

6.6 Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη, Πόρτο Χέλι, Μάιος 2012

6.7 4th USA-Greek Updates in Oncology, Pittsburgh School of Medicine, July 2012

6.8 6ο Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη: «Χειρουργική και Καρκίνος». Αθήνα 1-3 Δεκ 2012.

6.9 2nd International Symposium on Thoracic & Upper Aerodigestive Malignancies. Athens April 4-6 2013.

6.10 Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη, Πόρτο Χέλι, Οκτώβριος 2013

6.11 2η Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα «Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Διάγνωση και Θεραπεία της Χρόνιας Φλεβικής Ανεπάρκειας, της Φλεβικής Θρόμβωσης και της Πνευμονικής Εμβολής», Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2013

6.12 7o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη: «Ογκολογία & Τεχνολογία» Αθήνα 13-14 Δεκ 2013

6.13 Νοσηλευτική Ημερίδα «Ο νοσηλευτής σήμερα: από την κρίση στη διάκριση», Αθήνα, Ιανουάριος 2014.

6.14 3rd Lung Cancer Network: «From the bench to bedside”, Athens 31Jan- 1 Febr, 2014

6.15 2η Επιστημονική ημερίδα ενημέρωσης κοινού: «Η διατροφή σου είναι το φάρμακό σου».

6.16 Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη, Πόρτο Χέλι, Οκτώβριος 2014.

6.17 8o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη, Αθήνα 28-29 Νοεμβρίου 2014.

6.18 3rd Symposium on Thoracic and Upper Aerodigestive Malignancies, Αθήνα 5-7 Φεβρουαρίου 2015.

6.19 Ενημερωτική Εκπαιδευτική Εκδήλωση «ΟΧΙ άλλους ακρωτηριασμούς», Αθήνα 17 Μαρτίου 2015.

6.20 Summit «Gain: EnAging an Interdisciplinary Team for NSCLC Diagnosis, Personalized Assessmentand Treatment», Αθήνα 28 Μαρτίου 2015.

6.21 24ο Ετήσιο Συνέδριο: «Ημέρες Παθολογίας 2015», Αθήνα 3-4 Απριλίου 2015.

6.22 Συνέδριο «Oncology meets Immunology», Αθήνα 12-13 Ιουνίου 2015.

6.23 5ο Συνέδριο «Ο Ογκολογικός ασθενής στη καθ΄ημέρα πράξη», Πόρτο Χέλι Αργολίδος 16-18 Οκτωβρίου 2015.

6.24 9o Ετήσιο Συνέδριο Ογκολογίας στην Α΄βαθμια Περίθαλψη, Αθήνα 4-5 Δεκεμβρίου 2015.

6.25 Συνέδριο «Best of WCLC», Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2016.

6.26 4ο Συνέδριο «Lung Cancer Network, from the bench to the bedside»Αθήνα 15- 16 Ιανουαρίου 2016.

7. Υποστήριξη Νοσηλευτικού προσωπικού και νέων γιατρών στην παρακολούθηση συνεδρίων.

8. Χορήγηση υποτροφιών για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων.

9. Έκδοση εκπαιδευτικού υλικού στο πεδίο της ογκολογίας πνεύμονα για επαγγελματίες υγείας.

III. Έρευνα

10. Υποστήριξη των κύριων ερευνητικών προγραμμάτων του εργαστηρίου της Μοριακής Ογκολογίας της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».

11. Παροχή στατιστικών υπηρεσιών σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ.

IV. Κλινικό Έργο

12. Ανάπτυξη, κατασκευή και διατήρηση της σωστής λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ.

13. Εξοπλισμός και προμήθεια αναλωσίμων με σκοπό την διευκόλυνση του κλινικού έργου στης Ογκολογικής Μονάδας ΓΠΠ.

V. Κοινωνικό - Φιλανθρωπικό έργο

14. Λειτουργία του «Ογκολογικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης» η οποία παρέχει υπηρεσίες στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη σε ανασφάλιστους ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα. Αφορά ασθενείς που δεν έχουν καμία είδους ασφάλεια (δημόσια ή ιδιωτική) και έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο. Η διαλογή των ασθενών γίνεται από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και από κοινωνικό ιατρείο του Ελληνικού. Οι οργανώσεις αυτές πιστοποιούν ότι οι ασθενείς δεν έχουν ασφάλεια και δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την θεραπεία της νεοπλασματικής τους νόσο. Στη συνέχεια τους κατευθύνουν σε εμάς και εμείς διαβεβαιώνουμε ότι οι απαιτούμενες εξετάσεις και τα αναλώσιμα συγκεντρώνονται από τις πηγές του ΟΚΙΒΕΕ. Επιπλέον ζητάμε από τις φαρμακευτικές εταιρίες να παρέχουν στην κλινική με αντικαρκινικά φάρμακα, για κάθε ασθενή ξεχωριστά. Η φιλανθρωπική βοήθεια που προσφέρετε από τις εταιρίες (φάρμακα και/ή αναλώσιμα) είναι ανά ασθενή. Αποθηκεύονται σε ξεχωριστό χώρο με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλο ασθενή ο οποίος δεν έχει πιστοποιηθεί ώστε να δεχθεί φιλανθρωπική βοήθεια. Η όλη διαδικασία είναι σωστά οργανωμένη, με σκοπό να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η καλύτερη χρησιμοποίηση των πηγών και ο έλεγχος σε όλες τις περιπτώσεις.

Για κάθε πληροφορία που αφορά τις παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και για να υποστηρίξετε το έργο μας απευθυνθείτε:

Κα Ιωάννα Ρίζου
Τηλέφωνο: 210-7700220