Θέση Ακαδημαϊκού υποτρόφου με γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογία» και «Πνευμονολογία»

Η Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, προτίθεται να προκηρύξει μια θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με Γνωστικό Αντικείμενο «Ογκολογία» και μια θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου με Γνωστικό Αντικείμενο «Πνευμονολογία»

Τα καθήκοντα του Ακαδημαϊκού Υποτρόφου θα περιλαμβάνουν συμμετοχή στο κλινικό έργο της Ογκολογικής Μονάδας με πλήρη πρωινή απασχόληση.

Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για τρία (3) έτη κατ΄ αρχήν, με σύμβαση έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου μέσω ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: oncologysecr@med.uoa.gr

Ο Διευθυντής
Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος
Καθηγητής