Συνεργασία της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

H Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ο διευθυντής της Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Συρίγος θα ήθελαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ειδικότερα στην ομάδα του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Χαριτίδη για την ενεργό και καθοριστική υποστήριξη στην καθημερινή μάχη του προσωπικού της κλινικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 με την προσφορά υλικού ατομικής προστασίας. Οι 100 προσωπίδες που μας παρέδωσαν οι επικεφαλής της πρωτοβουλίας 3DP-NTUAhub (http://3dpntuahub.gr/), που ασχολούνται με την παραγωγή υλικού ατομικής προστασίας μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης στο ΕΜΠ, αξιοποιήθηκαν άμεσα για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μας.

Συνεχίζουμε την στενή ερευνητική συνεργασία μας με το ΕΜΠ για την παραγωγή και το σχεδιασμό αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας, αλλά και τη διαχείριση και ανακύκλωση όλων των πλαστικών που έχουν χρησιμοποιηθεί αυτό το διάστημα και βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους.