ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Η Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, στο ΓΝΑ «Η Σωτηρία» προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων ιατρών  στις κάτωθι ειδικότητες:

  • Πνευμονολογία (1)
  • Ογκολογία (1)
  • Παθολογία (1)

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν συμμετοχή στο ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κλινικό έργο  της Ογκολογικής Μονάδας της Γ΄ΠΠΚ με πλήρη πρωινή απασχόληση.

Η απασχόληση θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέσω ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πτυχίο ιατρικής
  • Τίτλος ειδικότητας
  • Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά στο email: iorizou@med.uoa.gr

Πληροφορίες: Ιωάννα Ρίζου, τηλ: 2107781035

Ο Διευθυντής  
Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος
Καθηγητής

Ογκολογική Μονάδα Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής & Ομώνυμου Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Κτήριο Ζ, 2ος όροφος, Μεσογείων 152, Αθήνα 11527, 2107700220