Κούρτη Γεωργία

Όνομα: 
Κούρτη Γεωργία
Ειδικότητα: 
Αιματολόγος
Προσωπικό στο: 
Αιματολογική Μονάδα
Ιδιότητα: 
Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ

ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1987: Αποφοίτηση από το Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Ηλιούπολης. 1997: Αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κλουζ-Ναπόκα Ρουμανίας  (Universitatea de Medicina si Farmacie « IULIU HATIEGANU » Cluj-Napoca Romania). 1999: Αναγνώριση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α (Διαπανεστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής).

Συμμετοχή σε Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες: 2003 – 2007: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (αντεπιστέλλον μέλος). 2007 – σήμερα: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (τακτικό μέλος)

Ξένες γλώσσες: Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ρουμανικής

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οκτώβριος 1999 – Ιανουάριος 2001: Εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου ως εξής: τρίμηνη εκπαίδευση (ως ειδικευόμενη) στο «Σισμανόγλειο» Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κομοτηνής και δωδεκάμηνη θητεία ως αγροτική ιατρός στο άγονο περιφερειακό ιατρείο Φιλύρας του Κέντρου υγείας Σαππών. Απρίλιος 2001 – Ιανουάριος 2003: Ειδικευόμενη ιατρός, στην Παθολογία, στην Αιματολογική Κλινική του Ε.Α.Ν.Π «Μεταξά». Ιούλιος 2003 – Ιούλιος 2007: Ειδικευόμενη ιατρός στην Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική του Γ.Ν.Α  «Ο Ευαγγελισμός». Εργάσθηκε για 16 μήνες στο Τμήμα Εσωτερικής Νοσηλείας, 6 μήνες στο Τμήμα Χημειοθεραπείας, 8 μήνες στη Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών, 2 μήνες στο Εργαστήριο Κρυοκατάψυξης και Μοριακής Βιολογίας και  1 μήνα παρακολούθησε το εργαστηριακό έργο του Τμήματος Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας. Εργάσθηκε για 6 μήνες στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Παρακολούθησε για 1 μήνα το έργο του 1ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας και Αιμορροφιλικών του Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» , με επίκεντρο τις διαταραχές Αιμόστασης.

Νοέμβριος 2007: Απόκτηση τίτλου της ιατρικής ειδικότητας Αιματολογίας.

Απρίλιος 2008 – Απρίλιος 2009: Επικουρική επιμελήτρια στην Αιματολογική Κλινική του Γ.Ν «Σισμανόγλειο». Ιανουάριος 2010 – Ιανουάριος 2011: Επικουρική επιμελήτρια στην Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική του Γ.Ν «Ο Ευαγγελισμός». Ιανουάριος 2011 – Μάιος 2012: Άμισθος συνεργάτης στην Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική του Γ.Ν «Ο Ευαγγελισμός». Μάιος 2012 – Μάιος 2013: Επικουρική επιμελήτρια στην Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική του Γ.Ν «Ο Ευαγγελισμός». Μάιος 2013 – Αύγουστος 2014: Άμισθος συνεργάτης στην Αιματολογική – Λεμφωμάτων Κλινική του Γ.Ν «Ο Ευαγγελισμός». Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», συμμετείχε ως ερευνήτρια σε σειρά κλινικών μελετών. Αύγουστος 2014+: Επιμελήτρια Β΄ στη Αιματολογικό Τμήμα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».