Κούρτη Γεωργία

Όνομα: 
Κούρτη Γεωργία
Ειδικότητα: 
Αιματολόγος
Προσωπικό στο: 
Αιματολογική Μονάδα
Ιδιότητα: 
Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ