Ογκολογικό Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι η χώρα μας διέρχεται τα τελευταία 6 χρόνια μια πολύπλευρη κρίση οικονομική, κοινωνική, ανθρωπιστική, που έχει πλήξει κυρίως τα φτωχά και αδύναμα στρώματα της κοινωνίας μας. Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, η ανεργία στην Ελλάδα το Μάρτιο 2015 προσεγγίζει το 25,4 %, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ των 28. Βάσει των επίσημων στοιχείων του Υπουργείου, μέχρι το Σεπτέμβριο 2013 3,068 εκατομμύρια ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Επιπροσθέτως, πολύ υψηλό είναι το ποσοστό της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, ιδιαίτερα στους αλλοδαπούς εργαζόμενους.

Μέσα στο δυσμενές αυτό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της φτώχειας, της ανεργίας, της ελαστικής και ανασφάλιστης εργασίας γεννήθηκε η ανάγκη για τη λειτουργία του Ογκολογικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Ογκολογική Μονάδα της Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα το Νοσοκομείο «Σωτηρία» ξεκίνησε το φιλόδοξο, όσο και δυσχερές έργο της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστους καρκινοπαθείς τον Ιούνιο του 2012. Οι εργαζόμενοι της Μονάδας, γιατροί, νοσηλευτές και γραμματείς ανέλαβαν εθελοντικά κάθε Τετάρτη να παρακολουθούν ασθενείς με διαγνωσμένη κακοήθη νεοπλασία, που παραπέμπονταν από το Μητροπολιτικό Ιατρείο Ελληνικού και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Η προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού στηρίζεται σε χορηγίες φαρμακευτικών εταιρειών και δωρεές ασθενών, συγγενών πασχόντων και πολιτών και η διαχείρισή τους πραγματοποιείται με πρωτόκολλο παραλαβής, καταγραφής και αποθήκευσης. Για την ευχερή παροχή θεραπείας και την παρακολούθηση των ασθενών δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο δίκτυο συνεργαζόμενων φορέων, χωρίς τη συνδρομή των οποίων, το έργο του ΟΙΚΑ δε θα ήταν εφικτό. Το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής Αθηνών υπό τον καθηγητή κο Πατσούρη και το Εργαστήριο Κυτταρολογίας του Αρεταίειου Νοσοκομείου υπό την Επίκουρη Καθηγήτρια Κυτταρολογίας κα Πολίτη συμμετέχουν στο έργο της Μονάδας συμβάλλοντας στην ιστολογική και κυτταρολογική διάγνωση των κακοήθων νοσημάτων. Πολύτιμη αρωγή παρέχει και η ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό τον καθηγητή κο Μανωλόπουλο. Οι διαγνωστικές εξετάσεις λαμβάνουν χώρα στη Βιοϊατρική, την Κοσμοϊατρική, καθώς και σε εργαστήρια δημόσιων νοσοκομείων. Συνολικά, οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΟΙΚΑ συνίστανται σε ογκολογική αξιολόγηση, ψυχιατρική – ψυχολογική στήριξη, χορήγηση χημειοθεραπείας, σχεδιασμό και παροχή λοιπών ογκολογικών θεραπειών σε συνεργασία με το υποστηρικτικό δίκτυο (ακτινοθεραπεία, χειρουργικές επεμβάσεις). Λειτουργούν επίσης ιατρείο πόνου και παρηγορητικής φροντίδας και αγγειολογικό ιατρείο.

Οι ασθενείς της Μονάδας είναι παραγωγικής ηλικίας, ευγενείς, αξιοπρεπείς, ευγνώμονες, οικογενειάρχες, επαγγελματίες, άνθρωποι μεσαίας τάξης που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και την αποδόμηση του κράτους πρόνοιας. Κοινό τους γνώρισμα είναι ότι η νόσος είναι παραμελημένη και προχωρημένη, καθώς προτεραιότητά τους ήταν η αντιμετώπιση των δυσεπίλυτων βιοποριστικών προβλημάτων. Τα επιδημιολογικά δεδομένα των ασθενών του ΟΙΚΑ παρατίθενται στους κάτωθι πίνακες:

ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

51

54.8

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

7

7.5

ΚΕΦΑΛΗ-ΤΡΑΧΗΛΟΣ

6

6.5

ΣΤΟΜΑΧΟΣ

5

5.4

ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ

4

4.3

ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

3

3.2

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ

17

18.3

ΣΥΝΟΛΟ

93

100

Πίν 1: Επιδημιολογικά δεδομένα ανδρών ΟΙΚΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΜΑΣΤΟΣ

34

46.6

ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ

15

20.5

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

3

4.1

ΤΡΑΧΗΛΟΣ ΜΗΤΡΑΣ

3

4.1

ΩΟΘΗΚΕΣ

3

4.1

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ

15

20.5

ΣΥΝΟΛΟ

73

100

Πίν 2: Επιδημιολογικά δεδομένα γυναικών ΟΙΚΑ

 

 

ΗΛΙΚΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΤΗ

ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΕ ΕΤΗ

ΑΝΔΡΕΣ

26

81

57.9

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

29

81

56.3

ΣΥΝΟΛΟ

26

81

57.2

Πίν 3: Ηλικιακή κατανομή ασθενών ΟΙΚΑ

 

Συμπληρώνοντας 3,5 χρόνια λειτουργίας του ΟΙΚΑ με τις δυσκολίες, τα εμπόδια και τις πολλαπλές πρακτικές δυσκολίες του εγχειρήματος, η πρόκληση που ανοίγεται μπροστά μας είναι η επέκταση του δικτύου ογκολογικών υπηρεσιών, η αξιοποίηση του εθελοντικά εργαζόμενου προσωπικού και κυρίως η πλατιά ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου ανεξαρτήτως οικονομικής και ασφαλιστικής ικανότητας.