Λήψη δειγμάτων για Covid σε φοιτητές 6ου έτους πρίν την έναρξη του ακαδημαικού έτους