Ημέρες Παθολογίας 2017 - 26ο Έτος

Πέμ, 30/03/2017 έως Σάβ, 01/04/2017
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - Σωράνου Εφεσίου 4, Αθήνα, 115 27

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στις «ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» που, για 26η συνεχόμενη χρονιά, διοργανώνει η Γ’ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και θα λάβουν χώρα στην Αθήνα, την 30η - 31η Μαρτίου και 1η Απριλίου 2017, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ιατροβιο- λογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Το φετινό Επιστημονικό Πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα κλινικά προ- βλήματα της νοσοκομειακής ιατρικής και στα καθημερινά διλήμματα κατά την αντιμετώπιση των νοσηλευόμενων ασθενών. Προτείνονται διαγνωστικοί και θεραπευτικοί αλγόριθμοι βασισμένοι στην έγκυρη επιστημονική και τεκμη- ριωμένη ενημέρωση. Η συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα γιατρών από όλες τις ειδικότητες της Παθολογίας ενθαρρύνουν το «διάλογο» μεταξύ των ειδικών και προάγουν το πρότυπο της πολύπλευρης και συστηματικής αντιμετώπισης του ασθενή. Πράγματι, η διεπιστημονική και ταυτόχρονα η εξα- τομικευμένη προσέγγιση αποτελούν την αιχμή του δόρατος της σύγχρονης ια- τρικής, αλλά και την κατεύθυνση που ακολουθεί η Γ΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, σε κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Επιπλέον, στο φετινό πρόγραμμα με ιδιαίτερη χαρά συμπεριλάβαμε συνεδρίες φοιτητών και ειδικευομένων γιατρών, φροντίζοντας να δώσουμε βήμα στη νέα γενιά των συναδέλφων, οι οποίοι αποτελούν την παρακαταθήκη για ένα καλύτερο μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες νέους συ- ναδέλφους, αλλά και τους συνεργάτες της Κλινικής που τους επέβλεψαν και τους καθοδήγησαν, ώστε να επιτευχθεί ένα άριστο αποτέλεσμα παρουσίασης, ανάλογο του υψηλού επιπέδου που χαρακτηρίζει το εν λόγω συνέδριο.

Επί 26 συναπτά έτη, η συνεχώς διευρυμένη, επίκαιρη και up to date θεματο- λογία, οι διακεκριμένοι ομιλητές και πάνω απ' όλα η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή έχουν καταστήσει τις «ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» ένα σημαντικό ετήσιο γεγονός στη συνείδηση των κλινικών γιατρών στο χώρο της Παθολο- γίας, των ειδικοτήτων και των εξειδικεύσεων της. Με χαρά και ενθουσιασμό, λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στις φετινές, 26ες «ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ» για ενημέρωση, προβληματισμό και δημιουργική κριτική.

Κωνσταντίνος Νικ. Συρίγος, Καθηγητής

Δείτε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα.