Γαστρεντερολογία (2)

Θέμα: 

Βιβλιογραφική παραπομπή

  • GUT MICROBIOTA MAY UNDERLIE THE PREDISPOSITION OF HEALTHY INDIVIDUALS TO COVID-19
    Wanglong Gou, Yuanqing Fu, Liang Yue, Geng-dong Chen, et al.
    BMJ Yale (MedRxiv) 25 April 2020 [Epub ahead of print]

Κύρια σημεία

  • Μελέτη ανάλυσης πρωτεομικών βιοδεκτώνπου σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο βαριάς νόσησης COVID-19.
  • Σε κοόρτη 990 υγιών ασθενών ο κίνδυνοςνόσησης βάση πρωτεομικού αποτυπώματος συσχετίστηκε θετικά με την έκφραση προφλεγμονωδών κυτοκινών κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς.
  • Διαπιστώθηκε αντιστοιχία χαρακτηριστικών του εντερικού μικροβιώματος των ασθενών με την έκφραση προφλεγμονωδών κυτοκινών.

Πρακτική σημασία

  •    Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα χαρακτηριστικά του εντερικού μικροβιώματος υγιών ατόμων μπορεί να σχετίζονται με την προδιάθεση νόσησης COVID-19.