ΕΡΑΝΟΣ – ΤΗΛΕΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΗΣ Γ ́ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΚΠΑ, ΣΤΟ ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Συμπληρώθηκαν 26 μήνες από την διεξαγωγή του τηλεμαραθώνιου «ΣΤΗΡΙΖΩ» (22-28 Φεβρουαρίου 2016), ο οποίος έγινε με σκοπό την ανακαίνιση και εξοπλισμό της Γ ́ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ ́ΠΠ Κλινική) και των Μονάδων της, την εξασφάλιση υποδομών και πόρων για την μακροχρόνια νοσηλεία και περίθαλψη ανασφάλιστων και άπορων ασθενών καθώς και για την ενίσχυση και υποστήριξη του Ογκολογικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που λειτουργούσε τότε. Ο τηλεμαραθώνιος είχε προηγουμένως λάβει όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται από τον νόμο:

α) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Αρ. Πρωτοκόλλου Δ23/5837/372/17-2-2016,

β) απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου 2817 (σχετ. 1468) /25-5-2016 και

γ) απόφαση με Αρ. Πρωτοκόλλου Δ23/24301/1887 /13-6-2016).

Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου.

Ο τηλεμαραθώνιος «ΣΤΗΡΙΖΩ» είχε αξιοσημείωτη επιτυχία, όχι μόνο λόγο της συμμετοχής και του ποσού που συνέλεξε (257.307,00 Ευρώ), αλλά και λόγω του ότι επρόκειτο για τον πρώτο, και μοναδικό μέχρι στιγμής, τηλεμαραθώνιο όπου συμμετείχαν όλα τα ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας και είχε διάρκεια μιας εβδομάδας. Επιπλέον αποτέλεσε έναυσμα και για επιπλέον χορηγίες από πολλούς ιδιώτες, για τους ίδιους σκοπούς. Φορέας διαχείρισης των χρημάτων, σύμφωνα με την Έγκριση Απολογισμού του εράνου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας, είναι το Ογκολογικό Κέντρο Ιατροβιολογικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΟΚΙΒΕΕ), μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική εταιρεία, ενταγμένη στο Εθνικό και Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η λειτουργία της ΟΚΙΒΕΕ ελέγχεται περιοδικά από Σώμα Ορκωτών Λογιστών, με τελευταίο έλεγχο τον Μάρτιο 2018.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2016 – Νοέμβριος 2017 επισκευάσθηκαν και ανακαινίσθηκαν αποκλειστικά και μόνο με χρήματα του τηλεμαραθώνιου «ΣΤΗΡΙΖΩ», χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορά, οι ακόλουθες εργασίες συνοπτικά:

 1. Ανακαινίσθηκε η Αιματολογική Μονάδα της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 2. Ανακαινίσθηκε και επεκτάθηκε η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 3. Δημιουργήθηκε και εξοπλίσθηκε το Ιατρείο Ανακουφιστικής Φροντίδας και Πόνου της Γ ́ΠΠ Κλ.
 4. Δημιουργήθηκε και εξοπλίσθηκε το Ρευματολογικό Ιατρείο της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 5. Δημιουργήθηκε και εξοπλίσθηκε το Ιατρείο Υπερήχων της Γ ́ΠΠ Κλινικής.
 6. Έγινε επισκευή και ανακαίνιση χώρου 250 τ.μ. περίπου, που παραχωρήθηκε από το Νοσοκομείο με σκοπό την ετεγκατάσταση της Γαστρεντερολογικής Μονάδας της Γ ́ΠΠ Κλινικής.

Συγκριμένα έγιναν τα ακόλουθα:

 • Εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών: αρχιτεκτονικών, μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών, κεντρικού κλιματισμού, πυρασφάλειας κλπ.
 • Έκδοση της αναγκαίας οικοδομικής άδειας με Αριθμό 08753/31-Μαϊου-2017
 • Τοποθέτηση πατωμάτων, κουφωμάτων, ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Δημιουργία χώρων ενδοσκόπησης, ανάνηψης, αναμονής, γραμματείας, νοσηλευτικού σταθμού, γραφείων ιατρών, πλυντηρίων και εργαστηρίου.
 • Τοποθέτηση κεντρικών γραμμών οξυγόνου, τηλεφώνων και εξομοιωτή τάσης ρεύματος.
 • Τοποθέτηση κεντρικού κλιματισμού, πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Τοποθέτηση αρχείου, αποθηκευτικών χώρων, ντουλαπιών και γραφείων.
 • Αγορά εξοπλισμού γραφείου, υπολογιστών κλπ.

Όλες οι ανωτέρω εργασίες έγιναν χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των αντίστοιχων Μονάδων και Ιατρείων και χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι της Γ ́ΠΠ Κλινικής. Από όλους τους ανωτέρω χώρους ήδη βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία οι ανακαινισμένες και πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες της Γ ́ΠΠ Κλινικής: Αιματολογική, Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, Ιατρείο Ανακουφιστικής Φροντίδας, Ρευματολογικό Ιατρείο και Ιατρείο Υπερήχων, ενώ εκκρεμεί η μετεγκατάσταση της Γαστρεντερολογικής Μονάδας στους νέους, πλήρως ανακαινισμένους χώρους της. Η λειτουργία των ανωτέρω χώρων έχει ως αποτέλεσμα:

 1. Τη βελτίωση της περίθαλψης των ασθενών σε σύγχρονες, ανθρώπινες και αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις που πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές.
 2. Τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, υψηλής λειτουργικότητας και αισθητικής.
 3. Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για όλους τους ασθενείς του Νοσοκομείου (καθώς οι ανωτέρω Μονάδες της Κλινικής καλύπτουν τις ανάγκες όλων των Κλινικών του Νοσοκομείου), αλλά και για εξωτερικούς ασθενείς.
 4. Την καλύτερη εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών και φοιτητών ιατρικής, καθώς η Γ ́`ΠΠ Κλινική και οι Μονάδες της έχουν σημαντικότατο εκπαιδευτικό έργο.
 5. Την αύξηση (τουλάχιστον διπλασιασμό) των εσόδων του Νοσοκομείου από τη Γαστρεντερολογική Μονάδα (την πιο κερδοφόρα Μονάδα της Κλινικής καθ’ ομολογία της διοίκησης), αφού οι νέες εγκαταστάσεις έχουν τρεις θέσεις ενδοσκόπησης (αντί μιας που υπάρχει τώρα) και δυο κλίνες ανάνηψης (τώρα δεν διατίθεται καμία).

Όσον αφορά το υπόλοιπο διαθέσιμο των χρημάτων του εράνου (139.562,92 Ευρώ), μαζί και με επιπλέον χρήματα που έχει εξασφαλίσει το ΟΚΙΒΕΕ από ιδιώτες δωρητές πρόθεσή μας είναι να προβούμε στις ακόλουθες εργασίες ανακαίνισης των θαλάμων νοσηλείας της Γ ́ΠΠ Κλινικής:

 1. Να εγκατασταθεί κεντρικός κλιματισμός στην Γ ́ΠΠ Κλινική, με μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
 2. Να επιδιορθωθούν τα κατεστραμμένα είδη υγιεινής σε όλες τις τουαλέτες της Κλινικής.
 3. Να γίνει επισκευή, αποκατάσταση της τοιχοποιίας (πλακάκια) και ελαιοχρωματισμοί σε όλες τις τουαλέτες της Κλινικής.
 4. Να γίνουν επισκευές και εργασίες ελαιοχρωματισμού σε κλειδαριές, κάσσες και πόρτες των θαλάμων νοσηλείας των ασθενών.
 5. Να γίνουν ελαιοχρωματουργικές εργασίες (μερεμέτια και βάψιμο) σε όλη την Κλινική (θάλαμοι ασθενών, εργαστήρια, ιατρεία, γραφεία γιατρών, αίθουσες διδασκαλίας κλπ.).

Για όλες τις ανωτέρω εργασίες έχουν ήδη εκπονηθεί οι αναγκαίες μελέτες, έχουν ληφθεί οικονομικές προσφορές και έχουν επιλεγεί τα εξωτερικά συνεργεία, ανά ειδικότητα. Επίσης, τόσο το Νοσοκομείο όσο και η 1η ΥΠΕ, έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, προδιαγραφές και υποδείξεις. Όλες οι ανωτέρω αποφάσεις βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Δυστυχώς, καμία από τις ανωτέρω εργασίες δεν μπορεί να εκτελεσθεί χωρίς την προσωρινή μετεγκατάσταση της Κλινικής σε άλλους χώρους, σε αντίθεση με τις εργασίες που έχουμε ήδη εκτελέσει μέχρι τώρα, οι οποίες έγιναν, ενώ τα αντίστοιχα Τμήματα της Κλινικής λειτουργούσαν κανονικά και εξυπηρετούσαν ασθενείς. Ήδη το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει την προεργασία για την προσωρινή μετεγκατάσταση της Γ ́ΠΠ Κλινικής, ένα έργο ιδιαίτερα δύσκολο, αν αναλογισθεί κανείς τον μεγάλο όγκο κλινικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που έχει επιφορτισθεί η Κλινική. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Κλινική:

 • Διαθέτει 42 κλίνες ολοήμερης νοσηλείας και 50 κλίνες ημερήσιας λειτουργίας.
 • Συμμετέχει δυο φορές την εβδομάδα στο Πρόγραμμα Γενικών Εφημεριών του ΕΚΑΒ για όλο το λεκανοπέδιο Αττικής.
 • Διενεργεί πάνω από 90 θεραπείες ημερησίως σε ασθενείς με Αιματολογικά, Γαστρεντερολογικά, Ογκολογικά και Ρευματολογικά νοσήματα.
 • Διαθέτει αυτόνομο κέντρο διάλυσης αντινεοπλασματικών φαρμάκων και φαρμάκων υψηλού κόστους, ανεξάρτητο από το Κεντρικό Εργαστήριο Διάλυσης του Νοσοκομείου, λόγω του μεγάλου αριθμού θεραπειών που πρέπει να γίνονται καθημερινά.
 • Λειτουργεί 14 Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία που καλύπτουν όλο το φάσμα της Παθολογίας: Αιματολογικό, Ανακούφισης Πόνου, Γαστρεντερολογικό, Διαβητολογικό, Ενδοκρινολογικό, Ηπατολογικό, Θυρεοειδούς, Νευροενδοκρινών Παθήσεων, Νεφρολογικό, Ογκολογικό, Παθολογικό, Ρευματολογικό, Σαρκωμάτων, Υπέρτασης, Φλεγμονωδών Παθήσεων του Εντέρου κ.ά.
 • Είναι υπεύθυνη για τέσσερα υποχρεωτικά και ένα κατ’ επιλογήν μάθημα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ.
 • Διενεργεί πάνω από 50 Κλινικές Μελέτες ανάπτυξης και ασφάλειας νέων φαρμάκων, όλες εγκεκριμένες από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου και του ΕΟΦ / ΕΕΔ.

Είναι λοιπόν εμφανές πόσο δύσκολη είναι η προσωρινή μετεγκατάσταση της Κλινικής, ώστε να υπάρξει η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση των ασθενών, των εργαζομένων και του σημαντικού και πολυδιάστατου έργου της Γ ́ΠΠ Κλινικής. Παρ’ όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι η μετεγκατάσταση, σε συνεργασία με το Νοσοκομείο θα λάβει χώρα μέσα στο 2ο εξάμηνο 2018 και η ανακαίνιση της Κλινικής θα ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

Συμπερασματικά: Την ευθύνη διαχείρισης των χρημάτων του εράνου και εκτέλεσης των έργων έχει αποκλειστικά και μόνο ο ΟΚΙΒΕΕ, φυσικά μέσα στα πλαίσια των νόμων και σχετικών αδειών που έχουν δοθεί. Ήδη έχει υλοποιηθεί το 40% του προβλεπόμενου έργου και το Νοσοκομείο Σωτηρία βρίσκεται στη διαδικασία μεταστέγασης της Γ ́ΠΠ Κλινικής, ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η ανακαίνισή της και να ολοκληρωθεί το έργο για το οποίο έγινε ο έρανος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με όλα τα ανωτέρω παραμένουμε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, ώστε να ελέγξει το έργο, τα κόστη, την ποιότητα των κατασκευών και ότι άλλο εξασφαλίζει τη διαφάνεια του έργου.

Ο Διευθυντής της Γ ́ΠΠ Κλινικής
Κων/νος Νικ. Συρίγος, M.D., Ph.D., FCCP
Καθηγητής