Ηπατολογικό Ιατρείο

Τηλέφωνο ιατρείου: 
1535
Εξωτερικά Ιατρεία: 
κάθε Πέμπτη 10.00 - 14.00
Περιγραφή: 

Υπεύθυνη: Σιασιάκου Σοφία