Ζαμπέλη Ευαγγελία

Όνομα: 
Ζαμπέλη Ευαγγελία
Ειδικότητα: 
Ρευματολόγος
Προσωπικό στο: 
Ρευματολογικό Κέντρο
Ιδιότητα: 
Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Γ΄ Πανεπιστ. Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Η Ευαγγελία Ζαμπέλη έλαβε πτυχίο Ιατρικής το 2003 και  από το 2004 έως το 2009 εκπόνησε την Διδακτορική της Διατριβή στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως (2009-2012) εργάστηκε ως έμμισθη επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Παθολογική Προπαιδευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» με ερευνητικά καθήκοντα στο πεδίο της ρευματολογίας-ανοσολογίας. Έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Ρευματολογίας από την Κλινική της Παθολογικής Φυσιολογίας, της Ιατρικής Σχολής στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (2016).

Είναι συγγραφέας του διεθνούς ιατρικού βιβλίου-συγγράματος Ρευματολογίας “Rheumatology in Questions” (H.M. Moutsopoulos, E. Zampeli, P.G. Vlachoyiannopoulos, Springer International Publishing, 2018) και έχει δημοσιεύσει 40 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή peer-reviewed επιστημονικά περιοδικά με h index 16 και 1000 αναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία (2/2019).

Η Ευαγγελία Ζαμπέλη έχει συμμετάσχει με πολλαπλές ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και είναι Σύμβουλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών (Reviewer) διεθνών ιατρικών περιοδικών. Γνωρίζει άριστα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.