Βασσιάς Αντώνης

Όνομα: 
Βασσιάς Αντώνης
Ειδικότητα: 
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Υπευθυνος/η στο: 
Εξωτερικό Ογκολογικό Ιατρείο Γ’ΠΠ
Ιδιότητα: 
Επιστημονικός Συνεργάτης Γ’ Πανεπ/κής Παθολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Αντώνιος Βασσιάς αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 1997.  Το διάστημα 1998-1999 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο Στρατό Ξηράς ως Οπλίτης Ιατρός για 18 μήνες, εκ των οποίων τους τελευταίους 7 ως ιατρός της Πνευμονολογικής Κλινικής του 401 Γ.Σ.Ν.Α. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Αγίας Άννας Ευβοίας (1999-2000). 

Εκπαιδεύτηκε στην Πνευμονολογία – Φυματιολογία (2001 -2006), αρχικά στο 401 Γ.Σ.Ν.Α. και στη συνέχεια στην 8η Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου «η Σωτηρία». Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας, αλλά και ως ειδικευμένος ιατρός, εκπαιδεύτηκε στην εύκαμπτη βρογχοσκόπηση και την μη χειρουργική (medical) θωρακοσκόπηση.

Από τον πρώτο χρόνο άσκησης της ειδικότητας μετείχε ενεργά στις διαδικασίες διάγνωσης, σταδιοποίησης, θεραπείας και παρακολούθησης ασθενών με καρκίνο πνεύμονα, συνεχίζοντας μετά τη λήψη της ειδικότητας ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «η Σωτηρία» από το 2007.

Κατά την τριετία 2013-2016 υπηρέτησε ως πανεπιστημιακός υπότροφος Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. στη Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου «η Σωτηρία». Παράλληλα, από 2009 έως σήμερα, είχε ενεργό συμμετοχή στην κλινική άσκηση των τεταρτοετών και εκτοετών φοιτητών Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., όπως και στα πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα τριτοετών και πρωτοετών φοιτητών  Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 

Είναι κάτοχος του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Master) με θέμα: «Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & Έρευνα». Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε συνέδρια Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Ογκολογίας Θώρακος, δημοσιεύσεις του υπάρχουν σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, ενώ μετείχε στη συγγραφή και επιμέλεια του Εκπαιδευτικού Τόμου «Κλινικές Ασκήσεις στη Παθολογία – Σημειολογία, Νοσολογία, Διαφορική Διαγνωστική», τον οποίο εξέδωσε η Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου «η Σωτηρία», όπου και εργάζεται ως ακαδημαϊκός υπότροφος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι μέλος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ομάδα εργασίας καρκίνου πνεύμονα) και της International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).