Βασίλειος Στ. Ραμφίδης

Όνομα: 
Βασίλειος Στ. Ραμφίδης
Ειδικότητα: 
MD, MSc, Παθολόγος - Ογκολόγος
Υπευθυνος/η στο: 
Πολυδύναμο Ιατρείο Σαρκωμάτων
Ιδιότητα: 
Πανεπιστημιακός Συνεργάτης