Τουρκαντώνης Ιωάννης

Όνομα: 
Τουρκαντώνης Ιωάννης
Ειδικότητα: 
Παθολόγος - Ογκολόγος
Ιδιότητα: 
Επιμελητής Β' (Επικ.)

Ο κ. Τουρκαντώνης Ιωάννης εκπαιδεύτηκε στην Παθολογία στη Γ΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ως ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2015. Έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμά του με «Άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2014.

Εργάστηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Ογκολογικής Μονάδας της Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2005 έως το 2007. Από το 2015 και μετά την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας του Παθολόγου-Ογκολόγου, εργάζεται ως Επικουρικός Επιμελητής Β’ στην Ογκολογική Μονάδα της Γ’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Σωτηρία».

Ο κ. Τουρκαντώνης είναι αναγνωρισμένος ως Ογκολόγος από την European Society of Medical Oncology (ESMO), μέλος της  Εταιρείας Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Πεπτικού (ΕΕΟΠ) και μέλος της Διεθνούς Ένωσης Μελέτης Καρκίνου Πνεύμονα (IASLC).

Είναι συγγραφέας κεφαλαίων σε ελληνικά βιβλία, έχει διεθνείς δημοσιεύσεις και έχει λάβει μέρος σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με προφορικές παρουσιάσεις και αναρτημένες ανακοινώσεις.