Κοπιτοπούλου Αλεξάνδρα

Όνομα: 
Κοπιτοπούλου Αλεξάνδρα
Ειδικότητα: 
Πνευμονολόγος
Προσωπικό στο: 
Ογκολογική Ημερήσια Νοσηλεία
Ιδιότητα: 
Πανεπιστημιακή Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογική Μονάδα Γ Πανεπιστ. Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Η Σωτηρία»

Η Αλεξάνδρα Κοπιτοπούλου αποφοίτησε απο το 1ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης το 1998 και απο την Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης το 2005, με βαθμό 8.11/10. Εκπαιδεύτηκε στην Πνευμονολογία στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική κλινική του Νοσοκομείου του Maastricht της Ολλανδίας και στην 9η Πνευμονολογική Κλινική του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας το 2014. Απόκτησε το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» το 2014, με βαθμό 9.3/10 και τίτλο διπλωματικής εργασίας “Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά Ασθενών Με EGFR Θετικά Αδενοκαρκινώματα Πνεύμονος Και Η Κλινική Τους Σημασία”.

Σήμερα, είναι μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του μεταπτυχιακού προγράμματος Ογκολογίας Θώρακος και απασχολείται στο Τμήμα Κλινικών Μελετών του Ογκολογικού Τμήματος της Γ’ΠΠ. Στην Ογκολογία, ο τομέας ιδιαίτερου ενδιαφέροντός της είναι το κακόηθες μεσοθηλιώμα του υπεζωκότα.