Ιωάννου Στέφανη

Όνομα: 
Ιωάννου Στέφανη
Προσωπικό στο: 
Ογκολογική Ημερήσια Νοσηλεία

Η Στέφανη Ιωάννου γεννήθηκε στη Λευκωσία. Είναι απόφοιτος του Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Plzen. Εργάσθηκε για ένα χρόνο ως επί εξασκήσει Ιατρός στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και ακολούθως στο Ιστοπαθολογικό και Κυτταρολογικό Διαγνωστικό Εργαστήριο - Δρ. Λυσιώτης, καθώς και ως συνεργάτης Ιατρός στα Ιδιωτικά Ιατρεία Ι.Κ.Ε MED.u.S.A.

Από το 2016 έως το 2019 εργάσθηκε στο Παθολογικό Τμήμα της Νοσοκομειακής Μονάδας «Αμαλία Φλέμιγκ» και στο Αιματολογικό Τμήμα του Γενικού Αντικαρκινικού-Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» στο πλαίσιο της άσκησής της για την ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας.

Από τον Ιούνιο του 2019 εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης στην Ογκολογική Μονάδα της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία». Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια με γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή της ισπανικής.