Παράταση προκήρυξης και υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ "Καρκίνος Πνεύμονα" έως 30-09-2017

Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για το ΠΜΣ "Καρκίνος Πνεύμονα" έως τις 30 Σεπτεμβριου 2017. Δείτε εδώ την προκήρυξη.