Κλινική εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής 3ου έτους, εργαστηρίου Φαρμακολογίας

Στα πλαίσια της κλινικής εκπαίδευσης  των φοιτητών Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Σωτηρία» ξεκίνησε από πέρυσι ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη των φοιτητών του 3ου έτους στα πλαίσια της εκπαίδευσής του στο Εργαστήριο Κλινικής Φαρμακολογίας.

Οι στόχοι της εκπαίδευσης περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στην ιατρική επίσκεψη στους θαλάμους των ασθενών, την παρακολούθηση ιατρικών πράξεων και κυρίως την καταγραφή της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών, τόσο αυτή που ελάμβαναν προ της εισαγωγής τους όσο και αυτή που χορηγείται ενδονοσοκομειακά.

Με αφορμή αυτό γίνεται συζήτηση που επικεντρώνεται αρχικά στην ανασκόπηση της δράσης των φαρμάκων, στις συνήθεις παρενέργειές τους, στην προσαρμογή δοσολογίας όπου απαιτείται, στις αντενδείξεις και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους, όλα σε πραγματικές συνθήκες.

Οι τριτοετείς φοιτητές, ευρισκόμενοι σε μια καμπή της ιατρικής τους εκπαίδευσης, μεταξύ της αχανούς θεωρίας των πρώτων ετών και της προσμονής της έναρξης κλινικών δραστηριοτήτων, έχουν μια μοναδική ευκαιρία να επαναξιολογήσουν τη σημασία της Ιατρικής επιστήμης μέσα στην κλινική πραγματικότητα και να αποσαφηνίσουν τις όποιες απορίες ή αβεβαιότητές τους σχετικά με την χρησιμότητα της απαιτητικής θεωρητικής τους σπουδής, με γνώμονα το για ποιόν διαβάζουν. Όχι για τον εαυτό τους, αλλά για τον ασθενή.