Βρογχολογικό Ιατρείο

Υπεύθυνος

Περιγραφή: 

Το Εξωτερικό Βρογχολογικό Ιατρείο λειτουργεί από το 2012. Στο βρογχολογικό ιατρείο γίνεται η αρχική εκτίμηση ασθενών με παθολογική απεικόνιση  του θώρακα (όζους, σκιάσεις, πύκνώσεις, ατελεκτασίες ή μάζες) και η προετοιμασία τους για να υποβληθούν σε βρογχοσκόπηση.

Το ιατρείο είναι υπεύθυνο για τους ενδοσκοπικούς επανελέγχους των ασθενών της Ογκολογικής μονάδας με σκοπό τη λήψη νέου υλικού βιοψίας για την ανίχνευση γονιδιακών μεταλλάξεων, και τη διερεύνηση της φύσεως των νέων απεικονιστικών ευρημάτων.

Μετά την προετοιμασία των ασθενών και την διενέργεια των απαραίτητων προληπτικών εξετάσεων, οι ασθενείς υποβάλλονται άμεσα σε Βρογχοσκόπηση στο Κεντρικό Βρογχολογικό Εργαστήριο της 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Η Σωτηρία» (Συντονιστής Διευθυντής: Γεώργιος Τσουκαλάς). Εκεί πραγματοποιείται επισκόπηση του βρογχικού δένδρου, η λήψη κυτταρολογικού υλικού και βιοψίας βρόγχου, ενώ όταν απαιτείται λαμβάνεται διαβρογχική βιοψία, γίνεται βρογχοκυψελιδικό εκπλύμμα και λήψη κυτταρολογικού υλικού από παθολογικούς λεμφαδένες του μεσοθωρακίου με την μέθοδο του TBNA. Τα υλικά της κυτταρολογικής εξέτασης και της βιοψίας επεξεργάζονται στα αντίστοιχα εργαστήρια , κυτταρολογικό – παθολογοανατομικό, του Νοσοκομείου «Η Σωτηρία», ενώ δείγμα αποστέλλεται και  στο παθολογοανατομικό εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για παθολογοανατομική και μοριακή εκτίμηση και γονιδιακό έλεγχο. Με την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας προγραμματίζονται οι επόμενοι θεραπευτικοί χειρισμοί.