Πανεπιστημιακό Νεφρολογικό Ιατρείο

Περιγραφή: 

Το Νεφρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο της Γ΄ΠΠ Κλινικής παρέχει εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες υγείας σε  άτομα του γενικού πληθυσμού τα οποία πάσχουν από διάφορα νεφρικά νοσήματα ή έχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σοβαρή νεφρική νόσο, όπως είναι οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη και Υπέρταση.

Το Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο παρακολουθεί εξωτερικούς ασθενείς, ασθενείς νοσηλευόμενους στην Γ΄ ΠΠ Κλινική, αλλά καλύπτει νεφρολογικά και όλες τις Κλινικές του ΓΝΑ «Η Σωτηρία», καθώς δεν υπάρχει άλλο αντίστοιχο Τμήμα, Μονάδα ή Ιατρείο στο Νοσοκομείο.

Στο Νεφρολογικό Εξωτερικό Ιατρείο μπορούν να προσέρχονται για εξέταση εξωτερικοί ασθενείς σε προκαθορισμένο τηλεφωνικά ραντεβού. Στους ασθενείς του εξετάζονται στο Ιατρείο παρέχεται πλήρης κλινικός αλλά και εξειδικευμένος εργαστηριακός έλεγχος που συχνά είναι απαραίτητος για τη ±διάγνωση και την αποτελεσματικότερη θεραπεία της νεφρικής τους πάθησης.

Στα νεφρολογικά προβλήματα για τα οποία παρέχεται εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, καθώς και ιατρική παρακολούθηση σε τακτά  χρονικά διαστήματα με επίσκεψη στο Εξωτερικό Νεφρολογικό Ιατρείο περιλαμβάνονται:

 • Κυστικά νοσήματα των νεφρών  (κληρονομικά – επίκτητα) 
 • Σακχαρώδης διαβήτης – διαβητική νεφροπάθεια  
 • Υπέρταση – υπερτασική νεφρική νόσος
 • Οξεία νεφρική βλάβη – νεφροτοξικότητα  από φάρμακα
 • Χρόνια νεφρική νόσος – ανεπάρκεια
 • Νεφρολιθίαση  (έλεγχος παθογένειας – θεραπεία – πρόληψη)
 • Αναιμία χρονίας νόσου  (διερεύνηση – θεραπεία με ερυθροποιητίνη)
 • Οιδηματικές καταστάσεις από νεφρικά νοσήματα
 • Αιματουρία με ή χωρίς νεφρικό άλγος
 • Σπειραματονεφρίτιδες και αγγειίτιδες.
 • Αιματολογικές παθήσεις & νεφρική νόσος (μυέλωμα, λευχαιμίες κ.ά.)
 • Καρδιονεφρικό σύνδρομο
 • Ογκολογικές παθήσεις & νεφρικά νοσήματα
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις των νεφρών  
 • Μεταβολικό σύνδρομο – Παχυσαρκία & νεφρική νόσος.
 • Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση & άλλα συγγενή νοσήματα
 • Υποτροπιάζουσες & επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις