Πανεπιστημιακό Διατομεακό Καρδιολογικό Ιατρείο

Περιγραφή: 

Στόχοι του Καρδιολογικού Ιατρείου αποτελούν η σωστή, εξειδικευμένη και εξατομικευμένη καρδιολογική παρακολούθηση των ασθενών που παρακολουθούνται, νοσηλεύονται ή υποβάλλονται σε θεραπεία στην Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική. Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στην πρόληψη, αλλά και την έγκαιρη διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων σε εξωτερικούς ασθενείς, με συμπτώματα που μπορεί να παραπέμπουν σε νόσο του καρδιαγγειακού συστήματος. Στους ασθενείς με πολυσυστηματικά προβλήματα υγείας καθώς και πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου το Καρδιολογικό Ιατρείο συνεργάζεται στενά στην προοπτική τους παρακολούθηση με τα υπόλοιπα Ιατρεία της Κλινικής. Ειδικότερα όσον αφορά τους ασθενείς με νεοπλασματικά νοσήματα λειτουργεί ξεχωριστό καρδιο-ογκολογικό ιατρείο, με σκοπό αφ’ ενός την συν-παρακαλούθηση ασθενών με καρδιολογικό και ογκολογικό νόσημα και αφ’ ετέρου την αντιμετώπιση των καρδιολογικών παρενεργειών της θεραπείας τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Υπερηχογράφημα: Διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη: απεικόνιση των δομών και της λειτουργίας της καρδιάς και καταγραφή ροών με τη μέθοδο Doppler, μελέτη βαλβιδοπαθειών, απεικόνιση και έλεγχο ως προς τη μοφολογία και τη λειτουργικότητα της ανιούσης αορτής και του αορτικού τόξου.
 • Ρύθμιση λιπιδίων (διατροφική πρόληψη κατά της χοληστερίνης)
 • Προληπτική Καρδιολογία – Πρωτογενής πρόληψη (screening αναγνώριση νόσου, παραγόντων κινδύνου προ κλινικών εκδηλώσεων)
 • Έλεγχος και παρακολούθηση ειδικών ομάδων πληθυσμού (ογκολογικοί, διαβητικοί ασθενείς, παχύσαρκοι και άτομα με γενετική προδιάθεση)
 • Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου στεφανιαίας νόσου
 • Αρρυθμίες – κολπική μαρμαρυγή (διάγνωση, εκτίμηση θρομβοεμβολικού και αιμορραγικού κινδύνου, φαρμακευτική αντιμετώπιση)
 • Βαλβιδοπάθειες (διάγνωση και φαρμακευτική θεραπεία)
 • Καρδιακή ανεπάρκεια (διάγνωση και αντιμετώπιση)
 • Ηλεκτρονικό αρχείο ασθενών και ψηφιακή καταχώρηση και αποθήκευση των εξετάσεων για τη συστηματική και σωστή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων.
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων και εργαστηριακών εξετάσεων καρδιολογικού ενδιαφέροντος